You are here
Home > Columnist > Smart SMEs in Green Wuhan

Smart SMEs in Green Wuhan

คอลัมน์ Biz in China

  • ดร. ศรากุล สุโคตรพรหมมี
  • อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  • ที่ปรึกษาชมรมการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • sarakul2511@gmail.com

แนวคิดการสร้างเมืองใหม่ของประเทศจีน เพื่อก้าวข้ามจากประเทศยากจนสู่เมืองอุตสาหกรรมใหม่ (New Industrial City) ที่สร้างความร่ำรวยให้กับประเทศนั้น “ต้องสร้างแบบแบบถอนราก ถอนโคนกันเลย” อาคารบ้านเรือนแบบเก่า ล้าสมัยถูกทุบทิ้ง เพื่อสร้างอาคารสูงเป็นเมืองแท่งสูงแบบไอศกรีม (Ice Cream Building) ดึงให้คนเข้าไปอยู่รวมกันเป็นสังคมคนอาคาร (Social Building) ตามย่านต่างๆ จุดไหนที่ไม่ยอมทุบ ก็ใช้อำนาจของรัฐบาลเริ่มจากการเจรจา จนใช้กฎหมายบังคับเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเป็นเมืองสมัยใหม่

สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมกับเมืองใหม่ Wuhan คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สีเขียวของต้นไม้ถูกเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สองข้างทางที่มีต้นไม้ใหญ่เพื่อกันเสียง เพื่อบังแดดระหว่างอาคารสูงกับถนนได้เป็นอย่างดี ตามบริเวณอาคารสูงหรือแม้กระทั่งบริเวณมหาวิทยาลัยก็เติมต้นไม้มากมาย เป็นร่มสีเขียวกรองสารพิษ อากาศบริสุทธิ์

เยาวชนจีนนิยมเล่นกีฬาตามรอยแรงบันดาลใจของเขา คือ Lining ที่เป็นชาวจีนไปเล่นกีฬายิมนาสติกจนได้เหรียญโอลิมปิคโด่งดังทั่วโลก แม่ปัจจุบันเลิกเล่นแล้ว แต่ภาพลักษณ์ของ Lining ยังสามารถกลายเป็นแบรนด์ชุดกีฬาแบบ The Big Local Brand ก้าวสู่ การเป็น Global Brand บุกตลาดอเมริกา ที่ชาวจีนภาคภูมิใจ สนามกีฬากลาง (Main Stadium) ยังคงมีความเป็นชาติจีน เป็นสถาปัตยกรรมจีนที่ยิ่งใหญ่แข็งแรง แม้บางครั้งขาดความรู้สึกวิจิตร

“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ สุขภาพดีมาก่อนความร่ำรวย”  วันนี้ Green Wuhan ได้พัฒนาเมืองใหม่ขึ้นมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว หากมีเพียงบางสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น คือ ภาชนะที่ใส่อาหาร ส่วนหนึ่งเป็นแบบถ้วยฟรอยด์ ที่ใช้แล้วครั้งเดียวทิ้ง อาจส่งผลให้เมืองสีเขียวกลายเป็นเมืองขยะได้ในอนาคต เพราะการย่อยสลายที่ยากมาก รวมทั้งพลเมืองจีนมีเป็นจำนวนมาก การสร้างสีเขียวพึงระวังสีฟรอยด์ที่อาจเป็นหอกข้างแคร่ ทำลายความเป็น Green Wuhan ได้ในอนาคต

หนึ่งในภารกิจของนักเดินทาง คือ การเดินทางสำรวจเมือง Wuhan เป็นแบบ Adventure พอสมควร เนื่องด้วยผู้นำ City Tour คือ นักศึกษาจีนสองคน ที่พาเราโดยสารรถเมล์จีนราคา 2 หยวน (1 หยวนเท่ากับ 5 บาท)ตลอดสาย รถเมล์ใช้พนักงานเพียง 1 คน คือ คนขับคนเดียวพร้อมกล้องวงจรปิด การจ่ายเงินก็จ่ายที่ประตูทางขึ้น ไม่ทอนเป็นหน้าที่ของผู้โดยสารเองที่ต้องเตรียมเงินให้พอดี รถเมล์คันเดียวสามารถลดต้นทุนการใช้คนได้ทั้งกระเป๋ารถเมล์ พนักงานตรวจตั๋ว ใช้ระบบความซื่อสัตย์ ควบคุมด้วยกล้องวงจรปิดบนรถ และจริยธรรม

City Tour by Bike กับนักศึกษาที่อาสาเป็นไกด์ เริ่มต้นด้วยจักรยานที่จอดเรียงรายข้างถนน ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ โดยบริษัทเอกชนควบคุม คนที่ต้องการใช้งานสามารถโหลด Application สแกนกับ QR Code ที่จักรยานแล้วจะแจ้งรหัสกลับมาที่ Smart Phone สามารถกดปลดล็อค แล้วนำจักรยานปั่นเที่ยวได้ทั่วเมือง จอดตรงไหนก็ได้  ใครมาใช้ต่อก็ได้ต้องสแกนรหัสใหม่ จักรยานส่วนรวม ไม่มีเจ้าของแต่ใช้งานร่วมกัน ร่วมกันรับผิดชอบ หายเมื่อไหร่คนสุดท้ายที่ใช้ก็รับภาระไป รัฐบาลควบคุมเอง โดยผ่าน Smart Phone  พอเดินเหนื่อยก็จอดไว้ เดินเที่ยว เดินเหนื่อยอีกทีก็หาจักรยานคันไหนก็ได้แล้วสแกนด้วย QR Code แล้วปั่น ปั่น ปั่น ไปทั่วเมืองไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้หวาดเสียว อากาศดี ลดมลภาวะด้วยจักรยานยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แบตเตอรี่ ไร้เสียง ไร้กลิ่น จราจรวุ่นวาย เป็นธรรมดาของเมืองใหญ่

ยุคศตวรรษที่ 21 รัฐบาลควบคุมชาวจีนเป็นพันล้านคนได้ ด้วยการ “บันทึกข้อมูลการใช้ชีวิต” ประชาชนชาวจีนด้วยระบบการเก็บข้อมูลผ่าน Smart Phone ได้อย่างลงตัว วิถีชีวิต สุขภาพอนามัย ผ่านการสแกนด้วยโทรศัพท์มือถือ ที่ทุกคนถ้าไม่อยากตกขบวนรถไฟขบวนนี้ “จำเป็นต้องมี

เมื่อข้อมูลการดำเนินชีวิตทุกอย่างทุกขั้นตอนถูกบันทึกด้วย Smart Phone อย่างเป็นระบบแล้ว ในอนาคตเชื่อว่าโจรผู้ร้าย การขโมยทรัพย์สินก็จะลดลง คนไม่กล้าทำความผิด จริยธรรมก็จะสูงขึ้น นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลทางสารสนเทศแล้ว มาตรการทางด้านสังคม คือ การบันทึกพฤติกรรมการขโมยต่างๆฉายจอยักษ์ LED ทั่วเมืองซ้ำแล้วซ้ำอีก ฉายแบบไม่กลัวองค์กรสิทธิมนุษยชน ใช้ “ยุทธศาสตร์สังคมล้อมกรอบ” แบบนี้คนทำผิดอยู่ยาก “จับผมไปติดคุกยังดีกว่า”

เมื่อวิถีชีวิตชาวจีนสะดวกสบายด้วยการใช้ Smart Phone แล้ว อนาคตเมื่อรัฐบาลและเจ้าของ Application มีข้อมูลการดำเนินชีวิตครบถ้วนแล้ว การออกนโยบายต่างๆ รวมทั้งสินค้าใหม่ๆ ก็ไม่ต้องคิดมาก ไม่ง้อบริษัทรับจ้างวิจัย ทำโพลต่างๆ ให้เสียเวลา นโยบายและสินค้าโดนใจผู้บริโภคแบบ “รู้ได้ไง ว่าฉันชอบ” ก็จะไม่รู้ได้ยังไง แค่เราปั่นจักรยานวันไหน ไปไหน เวลาใด เค้ายังรู้เละนโยบายอันเป็นกุศลนี้ถือว่ารัฐบาล ให้ฟรี ให้ความสะดวกสบาย ผลที่ตามมา คือ ประชาชนสุขภาพดี ลดงบประมาณค่ายา ลดปัญหาอาชญากรรม ด้วย Smart Phone ที่สามารถทำได้โดยประเทศสังคมนิยม ที่ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์การบริหารประเทศผ่านการควบคุมคนด้วย Smart Phone by Smart Leader

การสำรวจอัตราการเติบโตของ SMEs ขนาดเล็กของคนในชาติ ถนนคนเดิน หรือ Walking Street คือ หนึ่งในจุดหมายที่เราต้องการพิสูจน์  การสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบ การอนุรักษ์วัฒนธรรม ตามแนวคิดของกูรูด้านการตลาดระดับโลก Phillip Kotler: Professor of International Marketing at the Kellogg School of Management at Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นำเสนอไว้ คือ “สินค้าที่ขายในยุคแห่งการรวมกลุ่มประเทศแบบเสรี คือ วัฒนธรรม

The Cultural Products คือ หนึ่งในคำตอบที่ชาวจีน เมือง Wuhan ได้ตอบโจทย์นี้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกิน ร้านอาหารเรียงรายตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอย อาหารดาษดื่น ไว้คอยต้อนรับท่านที่ชอบอาหารปิ้งย่างมีตั้งแต่ไส้ไก่ย่าง กบยักษ์ปิ้งลอกหนังทั้งตัวแบบสไตล์จีน ขาหมูแบบหมูแม่พันธุ์มาทั้งเล้าเลย อาหารอุดมสมบูรณ์มาก  นักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินซื้ออาหาร เดินกิน แบบ Walking & Eating Style บางคนเดินรูดปีกไก่ย่างอัดลม บางคนกินกบปิ้ง เดินสวนกันไปมา ไม่มีใครสนใจใคร มีสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกต คือ การพัฒนาด้านความสะอาด ที่มีถังขยะมีล้อลื่นขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นจุดๆ มีพนักงานทำความสะอาดควบคุม คอยดูแลเก็บกวาดไม่ให้สกปรก พื้นถนนสะอาดน่าเดินมาก เดินสบายตาโดยเฉพาะ ท่านผู้หญิงนักชิมเอาอิ่ม ทั้งหลาย

Walking Streets มีทั้ง Day & Night เรียกได้ว่าเปิดรอรับทรัพย์นักท่องเที่ยวตลอดเวลา ที่เห็นโดดเด่น สะดุดด้วยจำนวนและสีสัน สีเหลืองสดมาก คือ “ร้านฉันยุ่งมาก” ร้านนี้ขายน้ำหวานมะม่วงปั่นบ้างไม่ปั่นบ้าง สูตรเฉพาะของร้าน เปิดหลายสาขามาก คนจีนนิยมมะม่วงสุกเหลืองสด ซึ่งรสชาติพอกินได้ ถูกปากคนจีนมากกว่าคนไทย หวานน้อยกว่าเมืองไทย ร้านฉันยุ่งมาก เปิดทั้งตลาดกลางวัน กลางคืน ขายดีมาก

Walking Street วันนี้กลายเป็น Landmark ที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจมาใช้จ่ายเงินกับสถานที่ต่างๆ เมืองท่องเที่ยว

ในยุคนี้หากผู้นำเมืองไม่ทำให้เมืองท่านเป็น แม่เหล็ก (MagnetX ดูดคนเข้ามาใช้เงินแล้ว  

เมืองท่านจะกลายเป็นเมืองทางผ่าน (By Pass) ให้ผู้คนไปใช้เงินยังเมืองอื่นๆ ในป้ายหน้าต่อไป  

 

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top