You are here
Home > Columnist > How to: คำนวณเงินเพื่อลงทุนซื้ออสังหาฯ

How to: คำนวณเงินเพื่อลงทุนซื้ออสังหาฯ

รักจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เราต้องหัด “ดีดลูกคิดรางแก้ว” ต้องรู้จัก How To ในการคำนวณความคุ้มค่า คุ้มทุน  แต่เมื่อคุยเกี่ยวกับตัวเลข หลายคนคงไม่ค่อยชอบ  แต่ การคิดคำนวณทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ  การเงินจึงช่วยให้เราวางแผนอนาคตได้นั่นเอง

            ที่ว่า การเงินมีความสำคัญก็เพราะเป็นเครื่องมือในการวางแผน หากไม่มีความรู้ทางด้านนี้ เราก็ไม่สามารถวางแผนในอนาคตได้  เราก็ค้าขายแบบ “กระเชอก้นรั่ว” กลายเป็นความเสียหายไปเสียอีก

นอกจากความรู้ทางการเงินแล้ว อันดับสองก็คือ ความรู้ด้านการตลาด เพื่อว่าเราจะสามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์อนาคตได้นั่นเอง  ซึ่งมีเครื่องมือทางการวิจัยที่ชาวบ้านเราๆ ท่านๆ ก็สามารถทำได้ (เอาไว้ผมจะได้มา “สอน” ต่อไป)  แต่ทั้งการเงินและการตลาดนี้เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวดที่นักพัฒนาที่ดินที่รอดชีวิตมาเมื่อ 20 ปีก่อนต่างตอบกันเป็นเสียงเดียวกันนั่นเอง

 

 

ราคาที่ดินสำหรับห้องชุด ราคา 1 แสน/ตรม

มีข่าวว่า ห้องชุดชานเมือง ยังขายกันตารางเมตรละ 100,000 บาทนี่เป็นราคาที่สูงเกินไปหรือไม่ เราสามารถตรวจสอบได้จากราคาที่ดินในละแวกนั้น  ผมในฐานะ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอให้ความเห็นว่า กรณีห้องชุดราคาตารางเมตรละ 100,000 บาท ที่ดินที่ซื้อมาทำโครงการควรมีราคาเท่าใด โดยประมาณการได้ตามนี้:

 1. กรณีห้องชุดตารางเมตรละ 100,000 บาท ถ้าทั้งโครงการมีขนาด 15,000 ตารางเมตร มูลค่าโครงการก็เป็นเงิน 1,500 ล้านบาท มูลค่านี้หากในส่วนของค่าบริหารจัดการ ค่าดำเนินการ ภาษี ดอกเบี้ย กำไร ซึ่งรวมเรียกว่า Soft Costs มีสัดส่วนเป็น 40% ก็แสดงว่า ต้นทุนในส่วนของที่ดิน-อาคาร หรือ Hard Costs (คือต้นทุนที่แข็งๆ หรือ Hard อันได้แก่ที่ดินและอาคาร) เป็น 60% หรือ 900 ล้านบาท
 2. สมมติให้พื้นที่ขายได้เป็นแค่ 60% ของพื้นที่ขายก็จะมีพื้นที่ก่อสร้างถึง 25,000 ตารางเมตร ส่วนที่เหลือก็คือพื้นที่โถงโล่ง ที่จอดรถและสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ นั่นเอง
 3. ค่าก่อสร้างอาคารชุด 16-25 ชั้นตกเป็นเงินตารางเมตรละ 28,000 บาท ตามการกำหนดของมูลนิธิประเมินคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (http://bit.ly/1NYCpdF) ดังนั้น ค่าก่อสร้างจึงเป็นเงิน 700 ล้านบาท
 4. ค่าที่ดินจึงเป็นเงิน 200 ล้านบาท (700 – 900 ล้านบาท)
 5. สมมติให้การก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีขนาด 25,000 ตารางเมตร เป็น 7 เท่าของที่ดิน (โดยมากเป็นไปตามผังเมืองที่อนุญาตในแต่ละพื้นที่) ก็แสดงว่า ที่ดินมีขนาด 3,571 ตารางเมตร หรือ 893 ตารางวา ดังนั้น ราคาที่ดินต่อตารางวาที่จะซื้อมาเพื่อการนี้จึงเป็นเงิน 223,964 บาท

ดังนั้น หากราคาที่ดินแถวนั้นต่ำเกินกว่านี้ก็แสดงว่า ราคาห้องชุดที่เรียกขายตารางเมตรละถึง 100,000 บาทเป็นราคาที่สูงเกินไปนั่นเอง  เราไม่ควรซื้อ  ขืนเราซื้อไปก็เป็นราคาที่บริษัทพัฒนาที่ดิน “ฟัน” กำไรไว้สูงมาก โอกาสที่เราขายเพื่อทำกำไรต่อในวันหน้าก็คง “หืดขึ้นคอ” นั่นเอง

 

ถ้าที่ดิน 1.9 ล้าน/ตรว. จะขายห้องชุด ตรม.ละเท่าไหร่

ในอีกแง่หนึ่ง ราคาที่ดินที่แพงมาก ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เช่น มีราคาถึงตารางวาละ 1.9 ล้านบาท หากเราซื้อที่ดินดังกล่าวมาสร้างอาคารชุดขาย ห้องชุดที่ขายไปนั้น เราจะสามารถขายได้ตารางเมตรละเท่าใด จึงจะคุ้มค่า ไม่ตั้งราคาสูงหรือต่ำจนเกินไป วิธีคิดๆ ได้ดังนี้:

 1. ราคาที่ดินตารางวาละ 1.9 ล้านบาท หากสมมติมีที่ดินขนาด 1,000 ตารางวา หรือ 2.5 ไร่ ก็เป็นเงิน 1,900 ล้านบาท
 2. พื้นที่ก่อสร้างสำหรับที่ดิน 1,000 ตารางวา หรือ 4,000 ตารางเมตรนั้น สมมติให้เราสามารถสร้าง 7 เท่าของที่ดินหรือ 28,000 ตารางเมตร และสมมติให้มีพื้นที่ขายสุทธิเพียง 50% ของทั้งหมด หรือ 14,000 ตารางเมตรเท่านั้น
 3. ค่าก่อสร้างอาคารชุดสูง 26-35 ชั้นตกเป็นเงินตารางเมตรละ 31,400 บาท ตามการกำหนดของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (http://bit.ly/1NYCpdF) ในที่นี้สมมติให้ค่าก่อสร้างแพงเป็นพิเศษที่ตารางเมตรละ 40,000 บาท ดังนั้น ค่าก่อสร้างจริงจึงเป็นเงิน 1,120 ล้านบาท
 4. ต้นทุนของอาคารนี้จึงเป็นเงิน 3,020 ล้านบาท ทั้งนี้ ถือเป็น Hard Costs (ที่ดิน-อาคาร) ที่ 60% ส่วน Soft Costs สมมติให้เป็นถึง 40% ของทั้งหมด ดังนั้นมูลค่าของโครงการนี้จึงเป็น 5,033 ล้านบาท (3,020 / 60%)
 5. ดังนั้น ราคาห้องชุดต่อตารางเมตรจึงเป็นเงินตารางเมตรละ 359,524 บาท

ถ้าจะซื้อห้องชุดใหม่ในราคา 100,000 บาทในย่านชานเมือง ผมขอแนะนำว่า ยังมีห้องชุดใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท เช่น มอนเทอเรย์เพลส ก็ยังขายอยู่ ณ ตารางเมตรละ 75,000 – 90,000 บาท

อาคารเซ็นจูรี่ไฮท์ ก็ขายตารางเมตรละ 95,000 บาท หรืออื่น ๆ อีกมากมายที่อยู่ในทำเลดีเยี่ยม คุณภาพการก่อสร้างดีเยี่ยม  การลงทุนซื้อห้องชุดจึงมีความจำเป็นต้องคิดให้ดี โดยเฉพาะในกรณีการให้เช่าต่อ ห้องชุดชานเมืองจะสามารถหาผู้เช่าได้หรือไม่อย่างไรเป็นสิ่งที่พึงสังวร

 

ซื้อบ้านมา 20 ปี 2 ล้าน ขาย 5 ล้าน คุ้มไหม

ถ้าเราขายบ้านที่ซื้อมาในราคา 2 ล้านบาทได้ในราคา 5 ล้านบาทในอีก 20 ปีต่อมานับว่าได้ผลตอบแทนต่อปีที่คุ้มค่าหรือไม่  เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคุ้ม  เราสามารถคิดได้ตามสูตรนี้

อัตราผลตอบแทนที่คุ้มหรือไม่

                = {(ราคาขายไป / ราคาที่ซื้อมา) ถอดรูท 20 ปี } -1

= {(5 / 2)^(1/20)} -1

= 0.04688

= 4.688% หรือ 4.7%

การนี้แสดงว่าบ้านที่เราซื้อมาในราคา 2 ล้านบาทนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นปีละ 4.7% โดยเฉลี่ย จนถึงปีที่ 20 จึงกลายเป็นเงิน 5 ล้านบาท ขายออกไปและต่อมาเราจึงต้องมาพิจารณาว่าอัตราผลตอบแทนที่ 4.7% ต่อปีนี้ คุ้มค่าหรือไม่

 1. กรณีที่เราซื้อบ้านมาแล้วปล่อยทิ้งไว้ ไม่ได้มาอยู่อาศัยเลย แล้วได้ผลตอบแทนเพียงเท่านี้ก็อาจถือว่าไม่คุ้ม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอาจสูงกว่านี้
 2. แต่หากในตลอดช่วงที่ผ่านมา 20 ปี เราได้เข้าอยู่อาศัยมาโดยตลอดแล้วยังขายได้กำไรในอัตรา 4.7% ที่มูลค่าเพิ่มขึ้น ก็เท่ากับว่าเราอยู่มา 20 ปีฟรี ๆ นับว่าคุ้มค่ายิ่ง

 

เราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อคาดหวังอะไร

โดยสรุปแล้ว เราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เรามีความคาดหวังอยู่ 2 ประการสำคัญคือ

 1. ความคาดหวังถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้น โดยหวังให้เพิ่มสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อว่าอย่างน้อยเงินก้อนที่เราซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปนั้นจะไม่สูญหายไปไหน
 2. ความคาดหวังถึงผลตอบแทน จากการให้เช่าที่ตัวทรัพย์สินสามารถผลิตรายได้ให้กับเรา เช่น ในแต่ละปีสามารถปล่อยเช่าได้รายได้สุทธิ (หลังจากหักค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการ ภาษี และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดในกรณีที่บางห้วงไม่มีผู้เช่า) เป็นสัดส่วน 5% ของราคาตลาด เป็นต้น

เมื่อเรานำผลตอบแทนทั้งสองมาคิดก็จะเห็นได้ชัดว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นคุ้มค่ากว่าการลงทุนทางด้านอื่น เช่น ซื้อรถ เพราะรถมีแต่จะลดราคาลงและค่าเสื่อมเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วมาก

ยิ่งกว่านั้น หากเราคิดให้ลึกลงไปอีก ในช่วงที่เราวางเงินดาวน์ไว้ เช่น ราว 20% ของราคาในขณะซื้อ (เช่น ตอนซื้อๆ มาราคา 2 ล้านบาทวางเงินดาวน์ไว้ 20% หรือ 4 แสนบาท) แล้วนำรายได้จากการให้เช่ามาผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้าน  ก็จะพบว่าเมื่อถึงกำหนด 20 ปีที่ราคาบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านบาท  เราก็จะได้กำไรมหาศาลเลยทีเดียว  ยิ่งถ้าลงทุนหลายหลัง ยิ่งได้กำไร  แต่ถนนทั้งหลายไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ  บางครั้งก็มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่บางครั้งเราประมาทเลินเล่อจนพบหายนะเพราะความโลภของเราเองนั่นเอง

                การลงทุนจึงควรดำเนินการด้วยสติ  ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อเพิ่มพูนมงคลต่อชีวิต เราต้องไม่เอาเปรียบใครและคืนกำไรสู่สังคมด้วยนะครับ

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top