You are here
Home > Leisure > Food Safety ทำป่วน ฝรั่งตายสะอาด คนไทยตายสกปรก

Food Safety ทำป่วน ฝรั่งตายสะอาด คนไทยตายสกปรก

 

ชี้ มติ 5 กระทรวงเรื่องการนำเข้าและจำหน่ายสารฆ่าแมลงซ้ำเติมสุขภาพคนไทยหรือไม่?

“คนไทยหันกินอาหารตะวันตกมาหลายสิบปี แต่ตายต่างจากอเมริกัน ชาวอเมริกันแม้จะกินผิดสัดส่วนแต่ได้รับความคุ้มครองเรื่องสารเคมีในอาหารจึงตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดเป็นอันดับหนึ่ง แต่คนไทยกินผิดสัดส่วนแล้วยังมีสารเคมีในอาหารจำนวนมากเพราะไม่ได้รับการคุ้มครอง จึงตายด้วยมะเร็งเป็นอันดับแรก มีโรคพาร์กินสัน เด็กไอคิวต่ำ และสมาธิสั้นมากมาย…ที่เห็นชัดคือ เมื่อ 5 เมษายนที่ผ่านมา 5 กระทรวงมีมติว่าพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ก่อโรคสมองไปจนถึงมะเร็ง แทนที่จะสั่งยกเลิกการจำหน่ายและเอาออกจากห่วงโซ่อาหารคนไทยทันที กลับมีมติว่า ให้นำเข้าต่อไปได้จนถึง 1 ธันวาคม 2560 และให้ขายต่อไปได้ถึง 1 ธันวาคม 2562 …มตินี้คุ้มครองสุขภาพคนไทยหรือซ้ำเติมกันแน่ เพราะเท่ากับให้บริษัทนำเข้าระดมสั่งเคมีเข้ามา และเร่งการขายอย่างเมามันใน 2 ปีนี้” นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ถามกลับไปยัง 5 กระทรวงว่า “สมควรทบทวนมติดังกล่าว ยุติการขาย การนำเข้า และกำจัดเคมีดังกล่าวให้หมดไปในทันทีหรือไม่?”

อนุสนธิจาก 5 กระทรวงอัน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิยช์ และกระทรวงอุตสาหกรรม มีมติเมื่อวันที่ 5 เมย. 2560 ว่า ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด ได้แก่พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ในวันที่ 1 ธค. 2562 โดยภายในวันที่ 1 ธค. 2560 ต้องยุติการนำเข้าสารเคมีทั้ง 2 ตัว เนื่องจากพาราควอตจัดเป็นยาพิษอย่างแรง ไม่สามารถถอนพิษได้ 47 ประเทศยกเลิกการใช้แล้ว ส่วนคลอร์ไพริฟอสทำให้เกิดความผิดปกติสมอง ไอคิวเด็กลดลง สมาธิสั้น กระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ การเจริญเติบโต เสี่ยงเป็นพาร์กินสัน ที่ผ่านมามีถึง 81 บริษัทที่นำเข้าสารเหล่านี้ ขณะเดียวกันสารไกลโคเสตเพิ่มเสี่ยงมะเร็ง เบาหวาน ความดันเลือดสูง อัลไชเมอร์ กำลังพิจารณา

“มติดังกล่าว อ่านเผินๆ แล้วอาจหลงคิดว่าเป็นเรื่องดี แต่ที่แท้แล้วน่าจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่ตรงกันข้ามจะยิ่งซ้ำเติมสุขภาพคนไทยหรือไม่? เนื่องจากทั้ง 5 กระทรวงต่างก็เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากมาย ประเทศที่เป็นอารยะทั้งหลายต่างก็เลิกใช้กันหมดแล้ว แต่แทนที่จะฟันธงเลิกขายเลิกนำเข้า เพื่อคุ้มครองคนไทยโดยเร็ววัน กลับออกมติให้นำเข้าต่อถึงสิ้นปี 2560 แปลว่าเหลือเวลาอีก 9 เดือนที่ใครจะนำเข้าให้รีบนำเข้ามา เพราะประเทศไทยยังเปิดประตูรับอยู่โดยเสรี แล้วจากนั้นเมื่อนำเข้าเต็มพิกัดแล้วก็ให้รีบระดมขายให้หมดภายใน 2 ปี เพราะห้วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยเปิดให้ขายสารพิษโดยเสรีเช่นกัน”

 

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top