You are here
Home > Columnist > People Hub > DISC คน 4 แบบ ตามแนวคิด PLATINUM RULE

DISC คน 4 แบบ ตามแนวคิด PLATINUM RULE

By : สุภาพรรณ นิลายน 

การทำความรู้จัก DISC นอกจากช่วยให้เรารู้จักตัวเราเองดีขึ้นแล้วยังช่วยให้เราเข้าใจคนรอบข้าง เห็นข้อดีในความแตกต่างของกันและกัน ลดหรือป้องกันข้อขัดแย้งรวมทั้งสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 • คุณรู้จักใครบางคนที่เป็นคนพูดตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม เข้าประเด็น เพื่อให้ได้คำตอบอย่างที่ตั้งใจบ้างไหม?
  คนประเภทนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจสูง ชัดเจน เอาจริงเอาจังในทุกเรื่องเราเรียกพวกเขาว่า D Style
 • คุณมีเพื่อนที่เป็นนักสื่อสารชั้นยอด และสามารถผูกมิตรกับทุกคนที่ได้เจอ บ้างไหม?
  คนประเภทนี้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี คุยเก่ง คุยสนุก มีความเป็นมิตรสูง เข้ากับคนง่าย เราเรียกพวกเขาว่า I Style
 • ในครอบครัวคุณมีใครที่เป็นผู้ฟังที่ดี และทำงานเป็นทีมกับคนอื่นได้ดีบ้างไหม?
  คนประเภทนี้เป็นคนที่มีความอดทนสูง เข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น มั่นคง จงรักภักดีสูง และ ให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ เป็นอย่างดี เราเรียกคนประเภทนี้ว่า S Style
 • สุดท้าย คุณเคยร่วมงานกับคนที่มีความสุขในการรวบรวมข้อมูล ลงรายละเอียดงานทุกขั้นตอนบ้างไหม?
  คนประเภทนี้เป็นคนที่มีความละเอียด รอบคอบ ชอบการวิเคราะห์ เราเรียกคนแบบนี้ว่า C Style

ใคร – สไตล์ไหน ดูจากแบบทดสอบนี้ได้เลย เลือกที่ใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุด อย่าคิดนานเกินไป เลือกโดยใช้ความรู้สึกแรกทันทีที่อ่านข้อความ คุณควรใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

 

คอลัมน์ที่ 1

 • ชื่นชอบตำแหน่งที่มีอำนาจ
 • กุมความรับผิดชอบได้
 • มุ่งมั่น
 • มั่นใจ
 • หนักแน่น
 • กล้าได้กล้าเสีย
 • รักการแข่งขัน
 • สนุกกับความท้าทาย
 • เป็นผู้แก้ปัญหา
 • มีประสิทธิภาพ
 • แกร่ง
 • มีเป้าหมาย
 • เป็นผู้ตัดสินใจ
 • พร้อมรับความเสี่ยง
 • มีความปรารถนาแรงกล้า
 • เป็นอิสระ พึ่งตนเอง
 • ควบคุมได้อยู่หมัด
 • ไม่ยอมแพ้
 • ยึดมั่นกับการลงมือทำ
 • ลงมือทำเดี๋ยวนี้
  คะแนน (SCORE) ____________

คอลัมน์ที่ 2

 • กระตือรือร้น
 • พร้อมผจญภัย
 • มีวิสัยทัศน์
 • เป็นผู้กระตุ้นแรงบันดาลใจ
 • เปี่ยมพลัง
 • เป็นนักพูด
 • เป็นผู้สนับสนุน
 • เป็นมิตร เข้ากับคนได้ง่าย
 • ชื่นชอบที่ได้เป็นที่นิยม
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สนุกกับความเปลี่ยนแปลง
 • รักความสนุก
 • เปี่ยมแรงบันดาลใจ
 • ชอบความหลากหลาย
 • เข้ากับคนในกลุ่มได้ดี
 • มองโลกในแง่ดี
 • เป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่
 • ทำให้ผู้อื่นหัวเราะได้
 • ทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ
 • เชื่อฉันสิ! ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี
  คะแนน (SCORE)____________

คอลัมน์ที่ 3

 • ชอบทำตามคำสั่ง
 • ทำสิ่งต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยำ
 • เสมอต้นเสมอปลาย
 • ชอบถูกควบคุม
 • เก็บตัว
 • คาดเดาได้
 • ลงมือทำได้จริง
 • จัดระเบียบเก่ง
 • ยึดข้อเท็จจริง
 • มีสติ
 • ทุกสิ่งต้องสมบูรณ์แบบ
 • ขี้กังวล
 • ใส่ใจรายละเอียด
 • ช่างวิเคราะห์
 • ชอบค้นคว้าข้อมูล
 • เที่ยงตรง
 • ไม่ยอมแพ้
 • ทำตามตารางเวลา
 • ปล่อยมุกตลกแบบไม่ขำ
 • เมื่อก่อนเคยทำกันมาอย่างไรล่ะ
  คะแนน (SCORE) _____________

คอลัมน์ที่ 4

 • ใส่ใจ
 • ซื่อสัตย์
 • สงบ นิ่งเนิบ
 • ไม่เรียกร้อง
 • หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
 • ชอบทำสิ่งต่างๆ เป็นกิจวัตร
 • อบอุ่นและเข้าอกเข้าใจ
 • ถ่อมตัว
 • ยอมถอย
 • ไม่กล้าตัดสินใจ
 • กล้าเสียสละ
 • ปรับตัวเก่ง
 • เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • ช่างคิด
 • ช่างดูแล
 • อดทน
 • ใจกว้าง
 • เป็นผู้ฟังที่ดี
 • เป็นผู้สร้างสันติภาพ
 • ปล่อยให้สิ่งต่างๆ เป็นอย่างที่เป็นนั่นล่ะ
  คะแนน (SCORE)____________

โดยทั่วไป ทุกคนจะมีรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยๆ อยู่ 2 แบบ คอลัมน์ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คอลัมน์แรกคือพฤติกรรมที่โดดเด่นของคุณที่แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดเวลา ตามแบบทดสอบนี้

กลุ่มที่ 1 คือ D Style – Director
กลุ่มที่ 2 คือ I Style – The Socializer
กลุ่มที่ 3 คือ C Style – The Relater
กลุ่มที่ 4 คือ S Style – The Thinker

อย่างไรก็ตาม นี่คือผลจากการมองจากมุมของเราคนเดียว หากต้องการความแม่นยำควรให้คนอื่นประเมินตัวเราด้วย ก็จะทำให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมของเราที่ใกล้เคียงมากขึ้น และควรทำแบบทดสอบเต็มรูปแบบที่มีให้ทำฟรีออนไลน์ เช่น www.tonyrobbins.com, www.alessandra.com, etc.

Designed by Freepik

D Style หรือ Director Style

แรงผลักดันสำหรับคนสไตล์นี้คือ คือ การได้ควบคุมทุกสิ่งอย่าง (Control) เพื่อ ความสำเร็จ (Achievement) จัดเป็นคนมุ่งผลลัพธ์ (Goal Oriented) บางตำราเรียกว่าเป็น Go-Getter คือชอบลงมือทำ คนกลุ่มนี้ต้องการเป็นหัวหน้าเพื่อสามารถควบคุมทุกอย่างให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ดังนั้นพวกเขาจะใช้วิธีทำงานที่ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ จนบางครั้งทำให้เกิดปัญหากับผู้อื่น ผิดขั้นตอนการทำงาน เพราะพวกเขามีความคิดว่า “การขอโทษง่ายกว่าการขออนุญาต”

คำถามที่คนสไตล์นี้ชอบถามคือ WHAT? คุณต้องการให้ฉันทำอะไร (ก็บอกมา) ไม่ต้องอ้อมค้อม

ข้อจำกัดของ D ที่จะทำให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ราบรื่น คือ ความอดทนต่ำ ไม่ค่อยรับฟังความเห็นคนอื่น ไม่แคร์ความรู้สืกคนอื่นเท่าที่ควร คนที่มีความเป็น D สูงต้องปรับปรุงตัวในส่วนนี้ เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากคนอื่น

การทำงานร่วมกับ Director or D Style อย่างราบรื่น เราต้องทราบฐานความคิดของแต่ละสไตล์เพื่อหาวิธีทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วิธีสื่อสารกับ D :

 • ถ้าเป็นลูกค้า ให้ถามเรื่องธุรกิจของเขา ยอดขายที่ทำได้ และเป้าหมายต่อไปของเขา
 • หากเป็นลูกน้องจะพรีเซนต์งานหัวหน้าที่เป็น D ให้เข้าประเด็นไม่ต้องเวิ่นเว้อ ไม่ต้องลงรายละเอียดมาก ยกเว้นถ้าถาม
 • หากมีลูกน้องเป็น D จะมอบหมายงานบอกไปเลยว่าต้องการยอดขายเท่าไหร่ หรือต้องการให้ทำอะไร ผลลัพธ์ที่ต้องการ และต้องการให้เสร็จเมื่อไหร่ เป็นต้น

ฉบับนี้คงคุยกันได้แค่สไตล์เดียวเพราะหน้ากระดาษหมดแล้ว อีก 3 Style รออ่านต่อในฉบับหน้านะคะ

Source :
1. The Platinum Rule Behaviorial Style Assessment by Dr.Tony Alessandra
2. Hazel Walker : One Page Test HMW

Comments
Top