You are here
Home > Columnist > Referral

พิชัยยุทธ์ พิชิตทุกเศรษฐกิจ

By : กลกิตติ์ เถลิงนวชาติ ในยามเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือไม่สวยงามดังใจหวัง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ล้วนเหมือนกัน นั่นคืออาการ ‘ดราม่า’ ของนักธุรกิจ แต่อาการนี้จะต่อยอดไปถึงการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือใช้เป็นข้ออ้างอื่นๆ กับตลาดพนักงานหรือกับซัพพลายเออร์ นั่นก็เป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระ 3429

Top