You are here
Home > Columnist > People Hub

DISC คน 4 แบบ ตามแนวคิด PLATINUM RULE

By : สุภาพรรณ นิลายน  การทำความรู้จัก DISC นอกจากช่วยให้เรารู้จักตัวเราเองดีขึ้นแล้วยังช่วยให้เราเข้าใจคนรอบข้าง เห็นข้อดีในความแตกต่างของกันและกัน ลดหรือป้องกันข้อขัดแย้งรวมทั้งสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 5521

PEOPLE ENGAGEMENT

BY : สุภาพรรณ  นิลายน  ทำงานกับคน คน และคนมากว่า 30+ ปีแล้ว ทั้งด้านบริหารงานบุคคล ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรขนาด 1,000+ คน ทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน ชอบสังเกตและทำความเข้าใจกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว ถนัดในการดูคน เรียกว่าพอดูคนออก บอก (นิสัย) คนได้อยู่ แต่ไม่ใช่หมอดูนะ ทำให้อยากแบ่งปันประสบการณ์ที่จะช่วยทำให้คนเข้าใจกันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าในบ้าน ที่ทำงาน เผื่อโลกนี้จะน่าอยู่มากขึ้น หวังมากไปหรือเปล่าน้อ 3906

Top