You are here
Home > Columnist

ผลการดำเนินงานกับงบกำไรขาดทุน

  ระพีพัฒน์  สวนศิลป์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลทิเมท ซัคเซส แอ๊ดไวส์รี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน   ความสำคัญของงบการเงินกับงานบริหาร คุณ ๆ คงได้ตระหนักว่า การที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ดูงบการเงินไม่เป็นและไม่เข้าใจงบการเงินนั้น ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างไม่มีทิศทาง  เพราะไม่มีตัวเลขทางบัญชีหรือการเงินใด ๆ อ้างอิง หรือบอกได้ว่า การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ หรือไม่อย่างไร และกิจกรรมที่จะทำในนอนาคตจะส่งผลอย่างไรต่อกิจการ ครั้งนี้ เราจะมาคุยกันเพิ่มเติมแบบเฉพาะเจาะจงลงไปที่การดูผลการดำเนินงานและงบกำไรขาดทุนกันครับ ซึ่งผมเชื่อว่า งบกำไรขาดทุนเป็นงบการเงินที่ผู้ประกอบการและผู้บริหารน่าจะคุ้นเคยมากที่สุด เพราะงบการเงินตัวนี้แสดงถึงยอดขาย และกำไรของกิจการ ซึ่งเป็นส่วนที่ทุกท่านสนใจมากที่สุด แต่ดังที่ผมเคยกล่าวในฉบับที่แล้วว่า ในงบกำไรขาดทุนนั้นมีอะไร ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายนอกเหนือจากบรรทัดยอดขายและกำไร หวังว่ายังจำได้นะครับ ผมอยากให้คุณ ๆ นำงบกำไรขาดทุน บริษัทของคุณขึ้นมาดูพร้อม ๆ กับการอ่านบทความของผมในวันนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจและใช้ ประโยชน์งบกำไรขาดทุนของคุณเองมากขึ้นไม่มากก็น้อย ตัวอย่างและการวิเคราะห์งบการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Common Size) บริษัท เป็นเอก จำกัด  สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31

วังเจ้าฟ้า ผ้าเจ้านาง ณ ถิ่นแคว้นชาวไทเหนือที่ใต้คง

  ภาพและเรื่อง โดย ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส์ 李懋资化    เรื่องราวของชาวไทเหนือมีไม่ค่อยแพร่หลายนัก เมื่อเทียบกับเรื่องราวของชาวไทลื้อ ไทเขิน ไทดำ ชาวไทเหนือคือหนึ่งในชนเผ่าของชาติพันธุ์ไทใหญ่ซึ่งมีถิ่นกำเนิดและอยู่อาศัยทางทิศตะวันตกในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งเป็นเขตแคว้นที่รู้จักกันว่า จังหวัดใต้คง หรือ เต๋อหง (德宏)ในจังหวัดเต๋อหงแห่งนี้ เรียกอย่างเป็นทางการว่า เขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งพัวแห่งใต้คง ที่มีคำว่าจิ่งพัวเข้าไปด้วยก็เพราะว่าในเขตนี้นอกจากจะมีชาวไทเหนืออาศัยอยู่ ก็ยังมีชนเผ่าคะฉิ่น หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า จิ่งพัว (景颇)อาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน มีเมืองหลวงคือ เมืองข้อน หรือ หมังชื่อ (芒市) ชื่อเดิมคือเมืองลู่ซี(潞西市) จังหวัดใต้คงประกอบไปด้วยห้าหัวเมืองสำคัญที่เป็นถิ่นกำเนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชนชาติไต หรือ ไท ซึ่งมีภาษาพูดคล้ายเคียงกับชาวไทยล้านนาในภาคเหนือของไทยเรา ภาษาเขียนเป็นลักษณะที่เรียกว่า ตัวถั่วงอก รูปทรงผอมยาว เล่นหาง ต่างจากอักขระของไทใหญ่อย่างมาก แต่ชาวไทที่นี่มักพูดคำไตผสมภาษาจีน หรือไม่ก็พูดภาษาจีนสำเนียงออกไปทางคำไต กลายเป็นสำเนียงภาษาถิ่น ในจังหวัดใต้คง ชาวไทในเขตเมืองมาว เรียกตนเองว่า ไตหลง หรือ ไตหลวง ในขณะที่ชาวไทในเขตเมืองอื่นๆจะเรียกตนเองว่า ไตเหนือ หรือ ไตเหลอ และเรียกชาวไทใหญ่ที่รัฐฉานฝั่งเมียนมาว่า

จากวัดเทียนโฮ่ว สู่ถนนฮอลลีวู้ด  บนเกาะฮ่องกง

  ภาพและเรื่อง โดย ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส์ 李懋资化  ฮ่องกง หากแปลความหมายตามชื่อภาษาแมนดารินหรือกวางตุ้ง 香港 ก็จะได้ความหมายว่า เมืองทะเลหอม นักท่องเที่ยวน้อยคนจะเลือกไปเยือนฝั่งเกาะฮ่องกง เพราะมักนิยมไปฝั่งเกาลูน ช้อปปิ้ง ไปย่านที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่โปรโมทกันหนักๆ  วันนี้ขอเล่าเรื่องราวสถานที่เงียบๆสงบๆ แต่งามในคุณค่า เป็นย่านที่มีเสน่ห์ไม่น้อยบนฝั่งเกาะฮ่องกง (Hong Kong Island) ซึ่งเป็นเพียงเกาะเดียวของฮ่องกงที่ยังมีรถรางวิ่งให้บริการ คงเสน่ห์ตั้งแต่เมื่อสมัยครั้งที่อังกฤษปกครอง  การมาเยือนเกาะฮ่องกงก็คงไม่พ้นการไปเยือนวัดเทียนโฮ่ว ซึ่งทั่วทุกเกาะของฮ่องกง มีวัดเทียนโฮ่วอยู่เกินกว่าร้อยแห่ง แต่ที่เก่าแก่ที่สุดคือวัดเทียนโฮ่วที่อยู่ริมทะเลบนเกาะไต่โอ (Tai O) 大澳 ออกเสียงตามอักขระภาษากวางตุ้ง สร้างขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์ชิง เก่าแก่เกือบ 400 ปี วันนี้ขอพามาเยือนฝั่งเกาะฮ่องกงที่คุ้นเคย เพราะเราเองเคยใช้ชีวิตที่นี่มาเกือบห้าปีเต็ม ลงสถานีรถไฟใต้ดิน หรือสถานีรถประจำทางชื่อเดียวกับชื่อจักรพรรดินีแห่งสรวงสวรรค์ คือ สถานีเทียนโฮ่ว (ออกเสียงตามภาษาจีนกลาง) หรือ ทินห่าว Tin Hau (ออกเสียงตาม ภาษากวางตุ้ง) นอกจากจะได้ชมวัดเทียนโฮ่วที่สร้างโดยครอบครัวชาวจีนแคระจากมณฑล กวางตุ้ง เป็นครอบครัวแรกๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานรกรากบนเกาะ เราจะเห็นความงดงามของงานปะติมากรรมลอยตัว เป็นปูนปั้นที่ประดับเหนือประตูทางเข้าและภายในวิหาร

Smart SMEs in Green Wuhan

คอลัมน์ Biz in China ดร. ศรากุล สุโคตรพรหมมี อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษาชมรมการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี sarakul2511@gmail.com แนวคิดการสร้างเมืองใหม่ของประเทศจีน เพื่อก้าวข้ามจากประเทศยากจนสู่เมืองอุตสาหกรรมใหม่ (New Industrial City) ที่สร้างความร่ำรวยให้กับประเทศนั้น “ต้องสร้างแบบแบบถอนราก ถอนโคนกันเลย” อาคารบ้านเรือนแบบเก่า ล้าสมัยถูกทุบทิ้ง เพื่อสร้างอาคารสูงเป็นเมืองแท่งสูงแบบไอศกรีม (Ice Cream Building) ดึงให้คนเข้าไปอยู่รวมกันเป็นสังคมคนอาคาร (Social Building) ตามย่านต่างๆ จุดไหนที่ไม่ยอมทุบ ก็ใช้อำนาจของรัฐบาลเริ่มจากการเจรจา จนใช้กฎหมายบังคับเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเป็นเมืองสมัยใหม่ สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมกับเมืองใหม่ Wuhan คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สีเขียวของต้นไม้ถูกเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สองข้างทางที่มีต้นไม้ใหญ่เพื่อกันเสียง เพื่อบังแดดระหว่างอาคารสูงกับถนนได้เป็นอย่างดี ตามบริเวณอาคารสูงหรือแม้กระทั่งบริเวณมหาวิทยาลัยก็เติมต้นไม้มากมาย เป็นร่มสีเขียวกรองสารพิษ อากาศบริสุทธิ์ เยาวชนจีนนิยมเล่นกีฬาตามรอยแรงบันดาลใจของเขา คือ Lining ที่เป็นชาวจีนไปเล่นกีฬายิมนาสติกจนได้เหรียญโอลิมปิคโด่งดังทั่วโลก แม่ปัจจุบันเลิกเล่นแล้ว แต่ภาพลักษณ์ของ Lining ยังสามารถกลายเป็นแบรนด์ชุดกีฬาแบบ The Big Local Brand

ก้าวสู่ยุค 4.0 ด้วย จินตวิศวกรรม

4.0 กลายเป็นรหัสฮิตติดปากทุกคน ด้วยเป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลหวังให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง สร้างนักรบทางเศรษฐกิจกลุ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็น SME หรือ Start-up โดยการให้นวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย สำหรับประเทศไทยจะมีศักยภาพทางด้านนวัตกรรมมากน้อยเพียงใด อ้างอิงจาก INSEAD ที่จัดทำ Global Innovation Index ในปี 2014 บอกชัดเจนว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 48 และขยับเป็นอันดับที่ 64 จากการจัดอันดับของ World Economic Forum (WEF)  ในรายงานของ Global Competitiveness Report 2014-2015 ส่วนประเทศที่ติดอันดับ Top 10 ของทั้ง 2 สำนักคือ สวิส ฟินแลนด์ สวีเดน ขณะที่สิงคโปร์ก็คิด Top 10 ทั้งสองโผ แล้วปัจจัยอะไรที่บอกว่า ประเทศไหนยอดเยี่ยมทางด้านนวัตกรรม สำหรับ WEF พิจารณาจาก สมรรถภาพ คุณภาพของสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

ของเล่น ขงเบ้ง นวัตกรรมการรบยุคสามก๊ก

ใครอ่านสามก๊กย่อมต้องยอมรับว่า วรรณกรรมเล่มนี้เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบ การใช้สติปัญญาและกลอุบายในการรบตลอดทั้งเรื่อง โดยมีตัวชูโรงในฐานะเสนาธิการใหญ่ คือ ขงเบ้ง ผู้มีฉายาว่า ฮกหลง (มังกรหลับ) ผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร มีคำกล่าวที่ว่า “ถ้าได้ฮกหลงหรือฮองซูคนใดคนหนึ่งมาก็จะสามารถเป็นใหญ่ในใต้ฟ้าได้”นั่นจึงทำให้เล่าปี่เพียรเชิญขงเบ้ง มังกรที่ซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมน้อยบนเขาโงลังกั๋งถึงสามครั้งสามครา ซึ่งคำกล่าวนี้มิได้เกินจริงเลย เพราะเมื่อได้ขงเบ้งร่วมบัญชาการรบ เล่าปี่ก็กลายเป็นพยัคฆ์ติดปีกทั้งที่มีทหารเพียงหยิบมือ ชื่อเสียงของขงเบ้งเป็นที่จดจำมาตั้งแต่การรบทางเรือกับทัพโจโฉในศึกเซ็กเพ็ก (ผาแดง) แต่ขงเบ้งก็มิได้เป็นเพียงผู้วางแผนการรบที่เยี่ยมยอดและหยั่งรู้ดินฟ้าเท่านั้น หากแต่ยังเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์อีกด้วย สิ่งประดิษฐ์ของขงเบ้งที่น่าจะเรียกว่าเป็น “ของเล่น” นั้นต้องบอกว่าเป็นเหมือนของเล่น แต่กลับมีอานุภาพทำลายล้างร้ายแรงและเป็นนวัตกรรมใหม่ของยุทโธปกรณ์ที่เราได้อ่านกันในสงครามสามก๊ก ของเล่นชุดแรกของขงเบ้งสร้างขึ้นในตอนที่ขงเบ้งไปรบกับเบ้งเฮ็ก ขงเบ้งต้องยกทัพไปทางตอนใต้ของจีน เพื่อปราบเบ้งเฮ็ก หรือ อ๋องม่าน ซึ่งดินแดนส่วนนี้เข้าใจว่าเป็นดินแดนที่คนไทยเคยอยู่อาศัยและเบ้งเฮ็กก็น่าจะเป็นคนไทยด้วย การยกทัพมารบในครั้งนี้ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ทุรกันดาร มีความยากลำบากสารพัด แต่ขงเบ้งก็สามารถนำทัพมาต่อสู้และจับตัวเบ้งเฮ็กได้ถึงเจ็ดครั้ง สาเหตุที่ต้องจับแล้วปล่อยกันถึงเจ็ดครั้งนี้เป็นเพราะขงเบ้งต้องการให้เบ้งเฮ็กยอมสวามิภักดิ์ด้วยใจจริง เพื่อจะได้ไม่แข็งเมืองในอนาคตอีก ขงเบ้งจึงยอมปล่อยตัวเบ้งเฮ็กไป เบ้งเฮ็กก็หนีไปพึ่งพาเมืองต่างๆ ให้ช่วยรบกับขงเบ้ง แต่ทุกครั้งขงเบ้งก็สามารถวางแผนจับตัวเบ้งเฮ็กและฆ่าเจ้าเมืองที่มาช่วยเหลือได้ จนครั้งที่หก เบ้งเฮ็กหนีไปพึ่ง บกลกไต้อ๋อง เป็นนายถ้ำปัดหลับ ต๋อง (ดินแดนแถบนี้เข้าใจกันว่าเป็น สิบสองปันนา อยู่ทางตอนใต้ของจีน ปัจจุบันเป็นที่อยู่ของชาวไทยลื้อ) บกลกไต้อ๋องผู้นี้ชำนาญการร่ายมนต์สามารถเรียกลมพายุ เรียกสัตว์ร้ายมาใช้งานได้และยังมีทหารฝีมือดีสามหมื่นนาย เมื่อรบกับทัพของบกลกไต้อ๋องครั้งแรก ทหารของขงเบ้งต่างก็ต้องประหลาดใจ เมื่อเห็นกระบวนทัพที่แปลกตา เห็นทหารของบกลกไต้อ๋องปล่อยตัวเปลือยเปล่า ไม่สวมเสื้อเกราะ หน้าตาดุดัน

How to: คิดค่าเสียโอกาส

การคิดค่าเสียโอกาสนั้นจะทำให้เราเห็นถึงความจำเป็นในการตัดสินใจ แทนที่จะซื้อเวลาไปเรื่อยๆ  ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข  ถ้าจะทำโครงการอะไรก็อาจไม่บรรลุผล ในทีนี้ ขอยกตัวอย่างกรณีป้อมมหากาฬ คนที่อยู่ป้อมมหากาฬมานานถึง 57 ปีก่อนการเวนคืนมาทำสวนสาธารณะนั้น พวกเขาทำให้เกิดค่าเสียโอกาสไปอย่างไรบ้าง  เสียกันทั้งฝ่ายคนอยู่และฝ่ายสังคมโดยรวม 8327

กองทัพนับร้อยไม่สู้ถอยคำคน

การรบโดยไม่ต้องรบถือเป็นสุดยอดแห่งยุทธวิธีการรบ  นักรบหรือกุนซือที่ฉลาดย่อมรู้จักใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายของตน  ดังเช่น ขงเบ้ง ยอดกุนซือในสามก๊กที่นั่งเรือข้ามไปเมืองกังตั๋งเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 8324

S P E E D โลกแห่งความเร็ว สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ

แคำนึงถึงหลัก 4 P (Product Price Place Promotion) มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ 4 P  ทรงอานุภาพมากขึ้น โดยมีการเพิ่มเติมหลัก 4 C ทางการตลาด Product คำนึงถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ต้องสอดคล้องกับความต้องการ ของ Customer   ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า Price คำนึงถึง การแข่งขันด้านราคา แต่จะบริหารราคาให้ถูกให้ดีได้ ต้องบริหาร Cost ทำให้ต้นทุนสินค้าต่ำสุด ใช้วัตถุดิบที่ดีและถูกที่สุด Place คำนึงถึง สถานที่ในการจำหน่าย แต่การได้รับสินค้าและบริการ ต้องทำให้Convenience ได้รับความสะดวก ได้รับความรวดเร็ว ในการได้รับสินค้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ตั้งก็ได้ Promotion คำนึงถึง การส่งเสริมการตลาด..แต่ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ คือ Communication การสื่อสารทางการตลาดที่ดี จะทำให้ลูกค้ารู้จักเรา รู้จักสินค้า และได้ใช้บริการอย่างพึงพอใจ            

หรือผู้จัดการการเงินเป็นเพียงแค่ผู้เก็บรักษาเงิน (Cashier)

คำถามมากมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการเงินว่าจริง ๆ แล้วต้องทำอะไรบ้าง ต้องบอกว่าในบริษัทเล็ก ๆ ทั่วไปคงไม่มีปัญหานี้เท่าใดนัก เพราะส่วนใหญ่แล้ว ผู้จัดการการเงินในบริษัทเหล่านี้ มักเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลเก็บรักษาเงินสด หรือแคชเชียร์ (Cashier) ซึ่งทำหน้าที่รับและจ่ายเงินเป็นหลักเท่านั้น และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเงินสดที่สำคัญ ไปกว่านั้น อาทิ การเก็ยสมุดงเินฝาก การเก็ยสมุดเช็ค การหมุนเงินสดในกิจการให้เพียงพอ ก็ตกเป็นหน้าที่ของเจ้าของบริษัท หรือภรรยาเจ้าของบริษัทนั่นเอง ถ้าเช่นนั้น แล้วอะไรคือบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการเงินกันเล่า คำตอบก็คือ ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาดธุรกิจ และความต้องการของผู้บริหารบริษัทนั้น ๆ ว่าต้องการให้ผู้จัดการการเงินมีอำนาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด แต่ใน ทางทฤษฎีก็มีการกำหนดกรอบหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้จัดกการการเงินไว้เช่นกัน ส่วนการนำไปใช้จริงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว     จะเห็นได้ว่า หน้าที่ของผู้จัดการการเงินก็คงไม่ต่างไปจากภาพนี้มากนัก กล่าวคือ ผู้จัดการการเงินมีหน้าที่ วางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับลงทุน: โดยหลัก ๆ คือ ผู้จัดกการการเงินมีหน้าที่ในการประเมินผลตอบแทนและ ความเสี่ยง ในการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเล็ก ๆ

Top