You are here
Home > Business Leisure > What’s Next

ถอดรหัส DNA ผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล

By : จุฑาทิพ  อิงวัฒนโภคา กลุ่มมิลเลนเนียลเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ มีความคิดความเชื่อที่แปลกใหม่ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลคล่องแคล่วและถือเป็นกลุ่มที่ยากที่จะเข้าถึงด้วยวิธีการทำการตลาดแบบเดิมๆ ศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน บริษัท ฮาคูโฮโด อิงค์ เอเจนซีโฆษณาเบอร์ 2 ของญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลวิจัย 4584

ไทยเบฟ 2020 ยุทธศาสตร์เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน

By : จุฑาทิพ  อิงวัฒนโภคา บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ในระดับอาเซียนประกาศวิสัยทัศน์ 2020 สู่การเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มครบวงจรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ด้วยแผนธุรกิจระยะ 6 ปี (ปี 2557–ปี 2563) ที่รุกรบให้เติบโตทั้งยอดขาย-กำไรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทว่า ด้วยขนาดธุรกิจและความเป็นบริษัทแบบ Conglomerate ในระดับภูมิภาคของไทยเบฟนั้น กล่าวได้ว่า นี่คือจุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาเดียวกัน 4452

Change Before You Have To อสังหาฯ ยุค 4.0

By : จุฑาทิพ  อิงวัฒนโภคา ด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวบวกกับกำลังซื้อที่ไม่เอื้อต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์นัก ประกอบกับหนี้สินภาคครัวเรือนก็ยังพุ่งสูง แบงก์คุมเข้มสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยสูง ความเชื่อมั่นคนไทยลดลงตามปัจจัยลบต่างๆ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีผลกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม 4443

Thailand 4.0 ยุคปลดล็อกกับดัก ??

BY : จุฑาทิพ  อิงวัฒนโภคา Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ที่ ดร.สมคิด จาตึศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พยายามขับเคลื่อนให้ได้ เพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามเป้าหมาย ทว่า ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า ความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ชาตินี้ยังไม่ตรงกัน ซ้ำยังใช้กันเพื่อความโก้เก๋เพื่อเกาะกระแสเท่านั้น การแบ่งยุคการพัฒนาประเทศเป็น 1.0 - 4.0 นั้นบัญญัติโดย ดร.สมคิด เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่า ประเทศไทยในยุค 1.0 นั้นเป็นยุคที่เน้นการเกษตร, ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา ขณะที่ยุค 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนัก เพื่อผลิต ขายและส่งออก สินค้าในยุคนี้ อาทิ เหล็กกล้า รถยนต์ คอมพิวเตอร์ น้ำมันและปูนซีเมนต์ แต่สำหรับยุค 4.0 นั้น สิ่งที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่านให้ได้ นั่นก็คือ • ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็น “ประเทศรายได้สูง” • ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจาก

Top