You are here
Home > Business Leisure > Top Story

ZMINE ธุรกิจเช่าการ์ดจอขุดเหรียญทำ ICO

‘ซีมายน์’ (ZMINE) ธุรกิจเช่าการ์ดจอเพื่อขุด (Mining) เหรียญดิจิทัล (Digital Token) ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญดิจิทัล (Digital Token) เจาะกลุ่มนักลงทุนและนักขุดที่อยู่ในช่วงศึกษาหาข้อมูล แต่ไม่มีเวลาดูแลอุปกรณ์ บริษัทฯ นี้เริ่มขุดเหรียญตั้งแต่ปี 2557 ต่อมาได้ออกแผนธุรกิจเช่าหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือการ์ดจอ (We Rent Your Graphic Cards: WRYGC) เพื่อให้บุคคลภายนอกนำหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) มาให้บริษัทฯ เช่าไปขุดเหรียญ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยประมวลผลกราฟิกภายใต้การควบคุมประมาณ 8,000 การ์ด มูลค่ารวม 120 ล้านบาท     “เงินที่ได้จากการทำ ICO - 80% จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขุดทั้งหมด ได้แก่ การ์ดจอ ซีพียู แรม เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์จ่ายไฟ และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เหลือนั้น จะนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมและระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงลงทุนในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโทเคนซีมายน์”

AI: The World Need or Not

เรื่อง : โชติ เวส   มีคนตั้งคำถามว่า AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ สามารถนำมาสร้างประโยชน์อะไรกับธุรกิจได้บ้าง? อนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? และเราควรจะเตรียมรับมืออย่างไร? อันที่จริงแล้วเทคโนโลยี AI นั้นเป็นแนวคิดที่มีมานานมาก และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลายสิบปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการสอดใส่ความเฉลียวฉลาดลงไปให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต และยิ่งไปกว่านั้นยังมีการใส่คุณลักษณะทางด้านสติปัญญาและความฉลาดคล้ายคลึงกับมนุษย์ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ AI จะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การคิด วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ถ้านึกภาพไม่ออก ลองพิจารณาจากเคสกรณีศึกษาเกี่ยวกับ OpenAI ของ Elon Musk บอสของ Tesla และ Sam Altman บอสใหญ่จาก Y Combinator ที่ร่วมกันเอาชนะผู้เล่นมืออาชีพในการแข่งขันเกม Dota2 แบบผู้เล่น 1 ต่อ 1 ในงาน The International 2017 ภายใน

Kaidee.com สร้าง Online Community Hub เพื่อคนไทย

 เรื่อง อรรถการ สัตยพาณิชย์ แจ๊ก หม่า ได้เริ่มต้นธุรกิจจากการทำเว็บค้าขายออนไลน์ Alibaba.com เพื่อช่วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการขนาดเล็กของจีนได้มีโอกาสส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศ และไฮไลท์ที่เขาทำต่อมาก็คือ Alipay.com ซึ่งเป็นช่องทางการชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต จนประสบความสำเร็จ มีสถาบันการเงินมากกว่า 100 แห่งเข้าร่วมเป็นพันธมิตร และวันนี้ Alibaba ในจีนก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยรุกสู่ธุรกิจสุขภาพ ด้วยการพัฒนาบริการจองคิวให้แก่ผู้ที่จะไปใช้บริการในสถานพยาบาล โมเดลธุรกิจของ Alibaba ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจากการเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ชาวจีน อย่างไรก็ตาม แจ๊ก หม่า อาจมีแต้มต่อตรงที่ประชากรของจีนมีมากกว่าหนึ่งพันล้านคน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด มีส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มธุรกิจของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่นเดียวกับความสำเร็จของ Kaidee เว็บซื้อขายสินค้าสัญชาติไทย ที่ข้อมูลในปี 2560 ระบุว่ามีจำนวนผู้ที่เข้าไปใช้บริการมากกว่า 30 ล้านคน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการสร้างมาร์เก็ตเพลสผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Kaidee ได้สร้างพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ จนปัจจุบันมีการพัฒนาไปสู่การขายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ตลาดซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานง่าย การสร้างตลาด FarmKaidee เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีพื้นที่ซื้อ-ขายออนไลน์ ซึ่งความสำเร็จของ Kaidee กล่าวได้ว่าไม่ต่างไปจาก Alibaba

ราชมงคล ธัญบุรี เน้นวิจัย สร้างนวัตกรรม ต่อยอดได้จริง

  การขานรับไทยแลนด์ 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่เห็นผลชัดเจนและพลิกความหมายจากใครหลายคน นั่นคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คลอง 6 ปทุมธานี ภายใต้การนำของ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ที่มียุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ด้วยการทำงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งมุ่งตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมจากการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์และเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน   เน้นงานวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวถึง โฟกัสเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงและตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ว่า “ปัจจุบันงานวิจัยและนวัตกรรมของ มทร.ธัญบุรี เน้นใหัความสำคัญกับผลงานที่แล้วเสร็จ นอกเหนือจากการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 200 ผลงานยังได้มีการนำผลงานนวัตกรรมมายื่นขอความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกันมากขึ้นและมีผลงานที่ยื่นขอจดแล้วไม่น้อยกว่า 60 ผลงาน/ปี โดยมหาวิทยาลัยได้รับทุนจากภาครัฐและเอกชนต่อปีประมาณ 200 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเป็น 500 ล้านบาท จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เอกชนร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งผลพลอยได้ก็คือ ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ประสบการณ์จากการทำวิจัย ขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย ตัวอย่าง งานวิจัยยอดเยี่ยมชิ้นล่าสุดและได้รับจาก ภาคเอกชนสนใจมากๆ คือ การนำสารสกัดจากใบว่านพญายอ สมุนไพรที่คุณสมบัติรักษาผิวหน้า

การเคหะแห่งชาติ 4.0  Smart NHA & Smart Living

เมื่อรัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ภายใต้การนำของ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ถือเป็นหน่วยงานแรกที่ขานรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว พร้อมเชิญ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) มาบรรยายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรของ กคช. สำหรับการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันตั้งแต่ธันวาคม 2559 ในช่วงแรกรับตำแหน่งผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.ธัชพล ที่ต้องการให้ การเคหะแห่งชาติในยุค 4.0 ที่ต้องการให้ “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน” ภายใต้ภารกิจ  “สร้างบ้าน สร้างสุข สร้างอนาคต” เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในราคาถูก คุณภาพดี มีระดับและเป็น Smart Living ภารกิจ “สร้างบ้าน สร้างสุข สร้างอนาคต” “วิสัยทัศน์ของกคช. คือ เราเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนและเมือง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเราดำเนินการตามการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ว่า การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริอหารพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภัยและยกระดับชุมชนแออัด โดยพันธกิอจของ กคช.

TCEB ขานรับไทยแลนด์ 4.0 เจาะกลุ่มอุต.เป้าหมาย + Area Base

  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ภายใต้การนำของ จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ คนล่าสุด พร้อมเดินหน้าบนวิสัยทัศน์ 20 ปีของ TCEB ที่มุ่งพัฒนาองค์กรเป็นหน่วยงานหลักของอุตสาหกรรม MICE เพื่อให้ MICE เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง และกระจายความเจริญด้วยนวัตกรรมไปสู่ทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างความยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   4 กลยุทธ์ ขับเคลื่อน MICE  4 กลยุทธ์ที่ TCEB ใช้ขับเคลื่อนเพื่อติดปีกความแข็งแกร่งให้กับ MICE ของไทย ประกอบด้วย 1) การเติบโตคู่ขนานกับการพัฒนาประเทศ เน้นรักษาตลาดเดิม - เพิ่มตลาดใหม่ เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร ชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุขและสุขภาพ รวมถึงเจาะกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ อาทิ กลุ่มพลังงาน คมนาคม สื่อสาร บันเทิง ฯลฯ โดยได้จัดทำโครงการแผนปฏิทินการจัดงาน MICE

Customer Experience ยุค C2B ต้องรู้ใจ เอาใจ เพื่อให้เข้าถึงใจ

เรื่อง จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา ภาพ พิชญสินีญ์ ทิพย์จันทร์ Customer Experience (CX) ในยุคโซเชียลมีเดียและ AI พัฒนาอย่างรวดเร็วมีส่วนทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก แม้โดยหลักการก่อนจะไปถึง CX จะต้องผ่านกระบวนการ Customer Journey ก่อนก็ตาม แต่ในกระบวนการทำงานของคนเอเจนซี่โฆษณาแล้ว มีความแตกต่างและความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ รัฐกร โพธาราม ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท เอ็มอาร์เอ็มแมคแคน ประเทศไทย จำกัดเปิดบทสนทนาถึงเรื่องนี้ก่อนว่า “ก่อนที่จะไปถึง Customer Experience (CX) ซึ่งพูดกันมานานแล้ว ผมอยากให้มองที่ Customer Journey ก่อนว่า แต่ก่อนเราจะได้ยิน B2C (Business 2 Customer) กันบ่อยๆ โดยที่แบรนด์ก็ส่งแมสเสจพูดไปเรื่อยๆ ผ่านมีเดียต่างๆ เช่น ทีวี บิลบอร์ด นิตยสาร ฯลฯ ว่าตนเองมีดีอย่างไร แต่ตอนนี้ ลูกค้ากลับเป็นฝ่ายเลือกว่า ตนเองอยากพูดอะไรกับแบรนด์ นี่คือยุค C2B (Customer

กรุงศรี เน้น Hybrid เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีที่สุด

ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า  Social Media  มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนเกือบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนในสังคมไว้ด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น  Facebook Twitter Line ฯลฯ  ขณะที่อีกด้านหนึ่ง นอกจากเป็นสังคมออนไลน์แล้ว ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญอย่างยิ่งด้วย โดยพื้นฐาน Social media มีบทบาทสำคัญ เรื่องสื่อสารระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ความแตกต่างสำคัญเมื่อเทียบกับการสื่อสารรูปแบบเดิมที่นักการตลาดเป็นผู้ส่งสารและผู้บริโภคเป็นผู้รับสาร แต่ Social Media ทำให้ผู้บริโภคให้โอกาสผู้บริโภคเป็นผู้ส่งสารด้วย  เป็นที่มาของการเกิดขึ้นของเครื่องมือที่ใช้ทำงานร่วมกับ Social  Media  คือ  Social Listening ซึ่งการนำข้อมูลต่างๆใน Social มาวิเคราะห์ เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ผสานวิธีการดั้งเดิมกับออนไลน์ ตัวอย่างหนึ่งของการใช้ข้อมูลทั้งออฟไลน์ ซึ่งได้แก่ การทำ Customer Journey Design Thinking ทำ Workshop กับผู้บริโภค เพื่อให้สามารถรู้ถึง Pain Point ที่แท้จริง  รวมถึงข้อมูลจากออนไลน์  เช่น Social Media

CX ธุรกิจอสังหา ต้องมองทั้ง Lifetime

เรื่อง : จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจ High Involvement เนื่องจากมีราคาแพง การตัดสินใจซื้อก็ผ่านการกลั่นกรอง การหาข้อมูลและอื่นๆ อีกมากมายทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ กว่าที่จะตัดสินใจซื้อ ที่สำคัญ Word of Mouth และ Customer Experience (CX) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจนี้มากๆ     บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย ฉายา เจ้าพ่อคอนโด จากจำนวนยูนิตและที่ตั้งโครงการคอนโดมิเนียมที่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งเป็นธุรกิจคอนโดมิเนียมที่ยินยงมานานกว่า 2 ทศวรรษ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้แม้ในยามวิกฤตเศรษฐกิจ แน่นอนว่า นั่นเป็นเพราะ CX ที่ LPN ส่งมอบอย่างดีตลอดมาส่งผลให้ความภักดีที่มีต่อแบรนด์องค์กร LPN ของผู้บริโภคดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้     สำหรับการส่งมอบประสบการณ์ให้ลูกค้า หรือ Customer Experience ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น โอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท

Future of CX 4.0 A-Must Factors : Customer Journey & Branding

เรื่อง : จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา ภา่พ : พิชญ์สินี ทิพย์จันทร์ CX หรือ Customer Experience ในยุค 4.0 ที่มีทั้งเทคโนโลยีและ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาแทรกตัวในวิถีชีวิตผู้คน แล้ว CX ยุค 4.0 ควรจะเป็นเช่นไร กลยุทธ์การตลาดจะต้องบิด/เบนไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด สำหรับ ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ศาสตร์และการบริหารจัดการแบรนด์ บริษัท BrandAnything จำกัด อดีตประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์การพัฒนาธุรกิจและการตลาดแบบบูรณาการ กลุ่มบริษัท Young & Rubicam Brands สหรัฐอเมริกา มองอย่างไร หลักการของกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในยุคนี้จะต้องเคลื่อนย้ายอะไรกันอย่างไรหรือไม่ แล้วทำไม Customer Journey & Branding  ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ   ก่อนถึง Customer Experience ทำไม Customer Journey

Top