You are here
Home > Business Leisure > The Givers

วีรวุฒิ มาลาบุปผา : มอบโอกาสด้วย “ใจ” วิถีผู้ให้แห่ง BNI

By : อรรถการ สัตยพาณิชย์ คนหนุ่มวัย 30 กว่าปีที่เข้ามาสืบทอดกิจการเสื้อผ้าของครอบครัว ท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่หลายคนมองว่าเป็นอุตสาหกรรมพระอาทิตย์ตกดินหรือ Sunset Industries 3240

เลิศลักษณ์ วณิชวิกรานต์ : นางฟ้า BNI ผู้ให้ไม่สิ้นสุด

By : อรรถการ สัตยพาณิชย์ ปรัชญาการทำงานของ BNI ที่สมาชิกทุกคนรับรู้ร่วมกันก็คือ “ผู้ให้คือผู้รับ” หรือ “Giver Gain” ด้วยหลักคิดการทำธุรกิจแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จึงเป็นการเปิดมุมมอง ทัศนคติในการเรียนรู้ธุรกิจของสมาชิกร่วมกัน และสามารถนำความรู้เทคนิคต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ปรัชญานี้นับเป็นสิ่งที่สมาชิก BNI ทั่วโลกต่างเข้าใจตรงกัน ไม่มีข้อยกเว้น แม้กระทั่งเครือข่ายสมาชิก BNI จังหวัดเชียงใหม่ 2440

Top