You are here
Home > Business Leisure

ZMINE ธุรกิจเช่าการ์ดจอขุดเหรียญทำ ICO

‘ซีมายน์’ (ZMINE) ธุรกิจเช่าการ์ดจอเพื่อขุด (Mining) เหรียญดิจิทัล (Digital Token) ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญดิจิทัล (Digital Token) เจาะกลุ่มนักลงทุนและนักขุดที่อยู่ในช่วงศึกษาหาข้อมูล แต่ไม่มีเวลาดูแลอุปกรณ์ บริษัทฯ นี้เริ่มขุดเหรียญตั้งแต่ปี 2557 ต่อมาได้ออกแผนธุรกิจเช่าหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือการ์ดจอ (We Rent Your Graphic Cards: WRYGC) เพื่อให้บุคคลภายนอกนำหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) มาให้บริษัทฯ เช่าไปขุดเหรียญ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยประมวลผลกราฟิกภายใต้การควบคุมประมาณ 8,000 การ์ด มูลค่ารวม 120 ล้านบาท     “เงินที่ได้จากการทำ ICO - 80% จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขุดทั้งหมด ได้แก่ การ์ดจอ ซีพียู แรม เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์จ่ายไฟ และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เหลือนั้น จะนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมและระบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงลงทุนในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโทเคนซีมายน์”

ท้าประลองทักษะสะเต็ม ปลูกฝังความเป็นวิศวกรตัวน้อย

เสียงหัวเราะและรอยยิ้มแสดงถึงความสนุกสนานในการลงมือทดลองทำกิจกรรม “กระดานเลื่อนหิมะ” และ “ดาวเทียมมหาสนุก” ที่ถึงแม้การทดลองจะล้มเหลวหลายครั้ง แต่เด็กๆ ก็ยังรู้สึกสนุกสนานที่จะแก้ไขและคิดวิธีทำให้การทดลองประสบความสำเร็จให้ได้…และนี่คือเสน่ห์ของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบ Hands-on หรือกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ทำงานเป็นทีม ทั้งยังช่วยจุดประกายและต่อยอดการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนให้หันมาสนใจสะเต็มด้วยการนำกิจกรรม Enjoy Design Challenge ได้แก่ “กระดานเลื่อนหิมะ” (Bobsleds) และ “ดาวเทียมมหาสนุก” (Soaring Satellites) ซึ่งได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมต้นแบบของ Museum of Science (MOS) เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ทุกคนสามารถเป็นวิศวกรได้” เพื่อช่วยเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้เด็กๆ ในสาขาสะเต็มโดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน และยังช่วยให้เยาวชนอยากปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกสนานและเกิดความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้และทดลอง ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นหนึ่งในสาขาสะเต็มที่ทุกวันนี้หลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทาง ด้วยเหตุนี้ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างลงทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มในบริบทที่หลากหลาย การเรียนรู้สะเต็มนอกห้องเรียน (Informal STEM Education) ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้สะเต็มให้แก่เยาวชนไทยในปัจุจบัน ซึ่งจะเติบโตเป็นแรงงานไทยในอนาคต กิจกรรม Enjoy Design Challenge 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะ (Bobsleds) เด็กจะมีโอกาสสร้างกระดานเลื่อน โดยเด็กเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการสร้างเอง ว่าอยากให้วิ่งได้เร็ว หรือช้า จากวัสดุที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งแต่ละวัสดุจะเป็นปัจจัยที่ให้การเคลื่อนที่เร็วช้าต่างกัน เช่น น้ำหนัก พื้นผิววัสดุ โดยเด็กจะเรียนรู้ สร้างต้นแบบ และทดสอบได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมีกระบวนการที่ทำให้เด็กสามารถปรับแต่ง (Re-design) ตามที่ต้องการจนกว่าจะพอใจ ซึ่งเด็กจะได้แข่งขันกับตัวเองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กิจกรรมดาวเทียมมหาสนุก (Soaring Satellites) เด็กจะมีโอกาสสร้างยานดาวเทียมที่จะประกอบไปด้วยเสาส่งดาวเทียมและวัสดุที่เป็นตัวยานให้สามารถบินอยู่ได้ในท่ออากาศตามระยะทางและเวลาที่กำหนด เด็กๆ จะต้องนำแนวคิดเรื่องน้ำหนักและการลอยตัวมาใช้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัวเรา ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมผ่านกระบวนการคิด ออกแบบ และทดลองทำชิ้นงานจริง และปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้งสองแห่งของ อพวช. คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ. คลองห้า จ.ปทุมธานี และ ภายใน Enjoy Maker Space ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์   เยาวชนกว่า 71,000 คน ได้ร่วมกิจกรรมทั้ง 2 นี้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2561 โดยมีเยาวชนได้แสดงมุมมองต่อกิจกรรมนี้ ด.ญ.สุชานาฎ ยาทอง นักเรียนชั้น ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลลำพูน กล่าวว่า “ทำให้หนูได้ฝึกจินตนาการและยังฝึกความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะทำเครื่องบินหรือดาวเทียมให้ลอยได้อย่างไร ทำให้เรามีจุดมุ่งหมายว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้อย่างไร ถ้าไม่สำเร็จในครั้งนี้ ครั้งหน้าเราจะแก้ปัญหาและจะพยายามทำให้สำเร็จได้อย่างไรค่ะ วันนี้หนูสนุกกับการทำการทดลองมากเลย รู้สึกเหมือนว่ากำลังเล่นแต่ได้ความรู้ไปในตัวด้วยค่ะ” ด้าน ด.ญ.เบญญาภา พัฒนพันธ์ชัย นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนโสมภานุสรณ์ เด็กหญิงผู้รักการทดลองเป็นชีวิตจิตใจ กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ทดลองเล่นทั้ง 2 กิจกรรมนี้ เพราะตอนเล่นทำให้ได้ฝึกคิดว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้จรวดลอยขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ การทดลองในวันนี้ทำให้หนูได้เรียนรู้ เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนำไปสู่การหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทดลองได้ค่ะ” ด้านมุมมองของผู้ปกครอง ครูนกเล็ก เจ้าของเพจเฟซบุ๊กชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่าสามแสนแปดหมื่นคน ที่มีโอกาสได้พาลูกสาวสุดน่ารักน้องถูกใจมาร่วมทำกิจกรรม กล่าวว่า “กิจกรรมการทดลองดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อเด็กๆ เป็นอย่างมาก นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังทำให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง โดยการที่เด็กได้ประดิษฐ์ของเล่นเองนั้นเปรียบเสมือนการยอมรับความคิดของเด็กและเมื่อของเล่นสามารถนำไปใช้ได้จริงจะทำให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองในฐานะที่เป็นทั้งแม่และครูมีความคิดว่ากิจกรรมทั้งสองนี้สามารถเป็นรากฐานที่จะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กที่ได้ทดลองเล่นมีใจรักในวิชาสาขาสะเต็มได้”  

ชุดสุด Chic จากวัสดุเหลือใช้ ผลงานนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

  อินเทรนด์กันแบบรักษ์โลก เมื่อศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบและตัดเย็บชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดกิโมโนญี่ปุ่นและคว้ารางวัล RMUTT The Best Costume ในการประกวดดาวเดือนประจำปี 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อยทิพย์  ผู้พัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1024เปิดเผยถึงในการประกวดดาวเดือนประจำปี 2561 ที่มีการประกวดเครื่องชุดประจำคณะด้วยว่า "เราใช้วัสดุเหลือใช้แล้วมารีไซเคิลพร้อมทั้งนำเทคนิคศิลปะงานตัดต่อผ้าแบบแพชเวิร์ค (Patchwork) การต่อเศษผ้าเป็นลวดลาย จากรูปทรงเรขาคณิต ตัดและต่อเกิดเป็นผ้าผืนใหญ่ และทำให้เกิดเกิดสีสันและลวดลายตามจินตนาการ รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้ใช้กำหนด ไม่มีรูปแบบตายตัว และการปักผ้าด้วยมือ (Hand Embroidery) เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ในบ้าน เพื่อให้มีคุณค่าและความงามยิ่งขึ้น "สำหรับชุดรีไซเคิล ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ได้นำวัสดุเหลือใช้เศษผ้าที่เหลือจากการเรียนการสอน หรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้สวมใส่ แผ่นดีวีดี มาดัดแปลงตัดเย็บโดยผ่านเทคนิค ขวดพลาสติกนำมาประดิษฐ์ อาศัยเทคนิคที่ได้เรียนในห้องเรียนมาทำให้เกิดเป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้จริง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ใหม่ จนเกิดเป็นชุดที่สวยงามและสามารถสวมใส่ได้จริง"    “ก๊อต”  กฤษณะ เจิมจันทร์

ธนชาต เดินหน้าโครงการ “พี่ให้ของ…น้องใช้ต่อ” บริจาคอุปกรณ์สำนักงานใช้แล้ว-สภาพดี – 6 ปี มอบแล้วกว่า 400 องค์กร

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเดินหน้าโครงการ “พี่ให้ของ น้องใช้ต่อ” บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานใช้แล้ว สภาพดีให้แก่หน่วยงานราชการ และโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยถึงปัจจุบันบริจาคทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์, โต๊ะ, ตู้, เก้าอี้ และอื่นๆ ให้องค์กรต่างๆ แล้วกว่า 400 แห่ง จำนวนกว่า  18,000 รายการ โครงการดังกล่าวมีจุดริเริ่มจากการนำทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่อยู่ในสภาพดีไปส่งต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากยังมีองค์กร และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  ที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานอีกเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องลานไพลิน ชั้น D บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ในภาพ (แถวยืน) ที่ 3 จากซ้าย       นทณัฐ ศรีวิไลลักษณ์        ผู้อำนวยการ กลยุทธ์จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานกลาง  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ 1 จากซ้าย       ภานุวัฒน์ รัตนะ           

ยูดี ทาวน์ ชวนเปิดไฟต้นคริสต์มาส ต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง

   ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์จังหวัดอุดรธานีจัดงาน “ยูดี ทาวน์ คริสต์มาส ทรีไลท์อัพ 2018” (UD TOWN Christmas Tree Light Up 2018) กิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง พร้อมสัมผัสความสวยงามสว่างไสวจากแสงไฟแอลอีดีกว่าล้านดวงในรูปแบบต่างๆ อาทิ หมวกซานต้า ถุงเท้ายักษ์ กล่องของขวัญ คริสต์มาสบอลยักษ์ ตกแต่งกระจายตัวรอบศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี   ภายในงานพบกับต้นคริสต์มาสยักษ์ความสูงกว่า 10 เมตร ที่ออกแบบเป็นบ้านต้นคริสต์มาสมีบานประตูหน้าต่างขนาดใหญ่ เสมือนเป็นบ้านต้นคริสต์มาสที่คอยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเข้าชมอย่างใกล้ชิด ข้างในตกแต่งด้วยไฟกระพริบที่สามารถเข้าไปถ่ายรูปด้านในแบบ 3  มิติ นอกจากนี้ได้เนรมิตอุโมงค์แห่งสีสันด้วยเส้นด้ายหลากสีสัน กว่า 50,000 เส้น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายรูปสวยๆ พร้อมแชะแอนด์แชร์ โดยในวันเปิดไฟต้นคริสต์มาส “ยูดี ทาวน์ คริสต์มาส ทรีไลท์อัพ 2018” (UD TOWN Christmas Tree

สถาบันคีนันฯ จัดประชุม NextGen Aging ชี้นำรับมือผู้สังคมสูงอายุ

สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ร่วมกับ  Kenan-Flagler School of Business แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลน่าและ Gillings School of Global Public Health จัดงานเสวนาระดับโลก “NextGen Aging – Shaping a Smart Future for an Aging Society” ซึ่งเป็นงานประชุมนานาชาติที่มุ่งเพิ่มความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโยลีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ “จากการที่เราสั่งสมประสบการณ์ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมของประเทศไทยและระดับภูมิภาคมายาวนานกว่า 22 ปี ผนวกกับพันธมิตรที่เข้มแข็งของเราทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งนี้เรานำความรู้และความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายและปัญหาของสถานการณ์การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ จากการศึกษาของ ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ภายในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจริงและด้วยจำนวนที่มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วย ดังนั้น การจะแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยเพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในหลากหลายรูปแบบ เช่น การดูแลสุขภาพ  การบริการด้านการเงิน เป็นต้น การประชุมครั้งนี้ พันธมิตรของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมาแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ และร่วมกันค้นหาแนวทางใหม่เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย”

ไอคอนสยาม : รวมพลังหัวใจไทย สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่บนแม่น้ำเจ้าพระยา การแสดงครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะสะกดทุกสายตาโลก ‘มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยาม’ 9-11 พ.ย.นี้

รวมพลังหัวใจไทย สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่บนแม่น้ำเจ้าพระยา การแสดงครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะสะกดทุกสายตาโลก ‘มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยาม’ 9-11 พ.ย.นี้ 10765

กคช.เตรียมบรรจุผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติมในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

การเคหะแห่งชาติเตรียมบรรจุผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เข้าอยู่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 จำนวน 90 หน่วย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้  ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ นั้น การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนการบรรจุผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) โดยได้ประกาศให้ผู้อยู่อาศัยที่ได้สิทธิโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิเช่าฯ จำนวน

ครั้งแรกกับห้องเรียนธรรมะสัญจรสู่ภาคใต้ กับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 เปิดรับสมัครเยาวชนชายทั่วประเทศแล้ว…วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

ครั้งแรกกับห้องเรียนธรรมะสัญจรสู่ภาคใต้ กับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 เปิดรับสมัครเยาวชนชายทั่วประเทศแล้ว...วันนี้ – 31 ธ.ค. 61ทาง www.trueplookpanya.com/truelittlemonk  เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เชิญชวนเยาวชนชายใฝ่ธรรมะ อายุ 7-10 ปี จากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8” แนวคิด “ความรักจักรวาล” ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561 ทาง www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ซึ่งในโอกาสที่จะก้าวสู่ปีที่ 8 นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ได้ขยายโครงการสู่ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมกับการสัญจรครั้งแรกสู่ภาคใต้ โดยน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ณ สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) จ.สุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2562  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   เยาวชนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 12 คน จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนเยาวชนเผยแพร่หลักธรรมคำสอน ในรูปแบบรายการธรรมะเรียลลิตี้ โดยจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องราวการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้งอกงามในจิตใจ รวมทั้งกิจวัตรประจำวันทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ เอชดี ช่อง 119 หรือ 333 และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 หรือ 99 น้องๆ ที่สนใจใช้เวลาช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่า สามารถสมัครด้วยการส่งประวัติ แนะนำตัว บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของตนเอง พร้อมวิดีโอหรือภาพถ่าย และเรียงความเรื่อง “เหตุผลที่อยากบวชกับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8” ผ่านทางออนไลน์ได้ที่www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ตั้งแต่วันนี้

เลเซอร์โปรเจคเตอร์จากพานาโซนิคที่เล็กและเบาที่สุดในโลก

พานาโซนิค แนะนำผลิตภัณฑ์เลเซอร์โปรเจคเตอร์รุ่น RQ22K ด้วยฟีเจอร์ ดังนี้ ให้ความสว่าง 20,000 ลูเมน มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สุดในโลก ให้ภาพที่ความละเอียดสูงถึงระดับ 4K+  อายุการใช้งานยาวนาน 20,000 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟ มีเทคโนโลยีแหล่งกำเนิดแสงจากเลเซอร์ผสานกับเทคโนโลยีการสร้างภาพชิพ DLP ที่แยกอิสระกัน 3 ชิพ ทำให้มีความคมชัดสูง และให้เฉดสีที่ถูกต้องอย่างแท้จริง รองรับภาพมาตรฐาน BT.2020 พร้อมรองรับระบบ HDR  เหมาะสำหรับการใช้งานในพิพิธภัณฑ์ การแสดงในออดิทอเรี่ยม การแสดงเพื่อความบันเทิง เช่น การฉายลวดลายกราฟฟิคบนพื้นผิวตึกตามงานอีเว้นท์ขนาดให   ผู้สนใจสอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายพานาโซนิคทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค โทร. 02-729-9000 

Top