You are here
Home > Business Leisure

SKZIC ตอกย้ำผู้นำตลาดลูบริแคนท์สุดพรีเมียม ชวนไบค์เกอร์แบรนด์ดัง ร่วมพิสูจน์กับภารกิจ ‘SKZIC BIG BIKE BIG CHARITY’

SK Lubricant และบริษัท โอราโนส จำกัด ออกตัวแรงเขย่าตลาดรับไตรมาส 2 ชวน 10 ไบค์เกอร์ แบรนด์ดังร่วมพิสูจน์คุณภาพ น้ำมันเครื่องระดับพรีเมียมจากเกาหลีใต้ กับกิจกรรม ‘SKZIC BIG BIKE BIG CHARITY’ พิชิต 1,000 KM. พร้อมปล่อยตัวรถ มอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ 10 คัน จากแบรนด์ดัง เดินสาย 4 คืน 5 วัน  ระยะทางกว่า 1,000 กม. เส้นทางกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี พร้อมแวะทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR) หวังตอกย้ำประสิทธิภาพของสินค้าในกลุ่มลูบริแคนท์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์   เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเลือก ใช้สินค้าที่ดีที่สุด เสกสรร ศรีศุภโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอราโนส จำกัด ในเครือ เค.เอ็ม. กรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย น้ำมันเครื่อง SKZIC

กคช. กำชับรื้อถอนอาคารแฟลตดินแดงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การเคหะแห่งชาติกำชับรื้อถอนแฟลตดินแดงเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 จะนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาในวันที่ 27 มีนาคม 2562          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากที่การเคหะแห่งชาติประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมในโครงการเคหะชุมชนดินแดง จำนวน 334 หน่วย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยเดิมและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติยังคงดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 1,247 หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 18 - 22 เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ศึกษารายละเอียดโครงสร้างอาคารที่จะรื้อถอนและสภาพแวดล้อมด้วยความรอบคอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการรื้อถอนให้เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการ และมีความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารตามที่ได้รับอนุญาต อีกทั้งยังได้กำชับให้เพิ่มมาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอน อาทิ การฉีดพ่นน้ำเป็นระยะๆ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยในอาคารข้างเคียงและ ผู้ที่สัญจรโดยรอบพื้นที่โครงการฯ   สำหรับความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่วย ได้แก่

เนสกาแฟ โกลด์ เปิดตัว ‘คราฟท์ คาเฟ่ โดย เนสกาแฟ โกลด์’

เนสกาแฟ โกลด์ เปิดตัว ‘คราฟท์ คาเฟ่ โดย เนสกาแฟ โกลด์’ ชูการคราฟท์กาแฟใส่ใจทุกรายละเอียด พร้อมส่ง ‘เนสกาแฟ โกลด์ คาเฟ่ โอเลท์’ เจาะกลุ่มคอกาแฟพรีเมี่ยม (จากซ้าย) นายสหรัถ สังคปรีชา แบรนด์แอมบาสเดอร์เนสกาแฟ โกลด์ นายธนธร พันพานิชย์กุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส กลุ่มผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ เนสกาแฟ โกลด์ ครีมเทียม และเนสที บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นางสาวพรชนัน ประภานนท์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ โกลด์ และ นางสาวน้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ 11819

LPN จับมือ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม

LPN เปิดมิติใหม่แห่งการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มี 150 ชุมชน และกว่า 150,000 ครอบครัว ในฐานะองค์กรที่ยืนหยัดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมไทย ด้วยการส่งมอบที่พักอาศัยและบริการที่มีคุณภาพ ประกอบธุรกิจอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ได้ริเริ่มแนวทางการดูแลช่วยเหลือสังคมในมิติใหม่ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ องค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ ภาคเอกชนระดับแนวหน้าของไทย บุกเบิกโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Project) โดยการมอบเงินทุนตั้งต้นจำนวน 2 ล้านบาท สำหรับใช้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อนำเงินปันผลมาใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในแบบต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สถาบันไทยพัฒน์ จะนำโมเดล Social Business มาใช้จัดสรรเงินปันผลที่ได้รับ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือชุมชนเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับ LPN ในรูปแบบของการจัดหา (Procurement) สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม/ ชุมชน โดย LPN จะมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และได้รับผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจเพื่อสังคม/ชุมชนผลิตและจำหน่ายมาใช้ในกิจการจากการจัดซื้อด้วยเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปีผ่านทางโครงการปันผลเพื่อสังคม   โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ของสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้ชื่อ “ปันผลเพื่อสังคม” (Social Dividend Project) ด้วยการระดมเงินจากแต่ละบริษัทจำนวน 20

เครื่องดื่มเอสโคล่า คว้ารางวัล “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2019”

  ขึ้นแท่นน้ำอัดลมขวัญใจวัยรุ่นไทยไปแล้วสำหรับ ‘เครื่องดื่มเอสโคล่า’ โดย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ล่าสุดคว้ารางวัล “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2019”  หมวด “Best Brand Performance on Social Media” ในฐานะแบรนด์เครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่มีผลงานบน Social Media ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน โดยมี ธารินทร์ รินธนาเลิศ (ซ้าย) รักษาการ รองผู้อำนวยการสายงานการตลาด Sparkling บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด เป็นผู้แทนไปร่วมรับรางวัล จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลด้านโซเชียลมีเดีย ที่โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามแควร์ วันเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

AIM inlines เชิญ 3 สุดยอดอัจฉริยะของโลกมาไทย ผ่านโครงการ Brain Intelligence Conference  

 บริษัท เอ ไอ เอ็ม อินลายน์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดสัมมนาระดับนานาชาติ เชิญ 3 สุดยอดอัจฉริยะของโลกมาไทย แชมป์ “อ่านเร็ว – จำเยี่ยม –พัฒนาทุกทักษะสุดยอด”ผ่าน งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการBrain Intelligence Conference “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” หวังยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย โดยกำหนดการจัดงานหลักในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30-31 มีนาคม 2562 พร้อมกาล่าดินเนอร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี และการจัดงานรอบพิเศษหลักสูตรครึ่งวันฟรี ช่วงวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 อีกด้วย อามีน ไรส์ (Amin Rais) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เอ ไอ เอ็ม อินลายน์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดสัมมนาระดับนานาชาติได้กล่าวถึงเหตุผลของการปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านการศึกษาเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน ปริมาณความรู้มีอัตราการเติบโตสูง ปัจจัยต่าง ๆ

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตรุกภารกิจขับเคลื่อนองค์กรเติบโตแข็งแกร่ง แต่งตั้ง เทียน ชอน ฉั่ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานส์ฟอร์เมชั่น

  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายเทียน ชอน ฉั่ว ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานส์ฟอร์เมชั่น ควบรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์ เทียน ชอน ฉั่ว สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมประกันภัยมามากกว่า 18 ปี เริ่มการทำงานกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ลอนดอน ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และบริษัทประกันภัยเอชเอสบีซี ฮ่องกง ในฐานะผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจซึ่งได้ช่วยขับเคลื่อนการขยายธุรกิจขององค์กรไปทั่วภูมิภาคเอเชีย หลังจากนั้นได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายกลยุทธ์และการขาย ณ ประเทศอังกฤษ ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารงานฝ่ายปฏิบัติการในภาคพื้นยุโรป ล่าสุดได้ย้ายไปร่วมงานกับบริษัทแอกซ่าประกันภัยในตำแหน่งผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรก่อนจะย้ายมาประจำ ณ ประเทศไทยในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรานส์ฟอร์เมชั่นและ กลยุทธ์ธุรกิจ กับ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับตำแหน่งปัจจุบันที่ SCBLIFE นายเทียน ชอน ฉั่ว รับผิดชอบดูแลด้านกลยุทธ์การทรานส์ฟอร์เมชั่นองค์กรเน้นการผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและสมดุลในเรื่องสำคัญ อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ (Technology/New Innovation) การบริหารงานโครงการสำคัญ (Project Management) การวิเคราะห์วิจัยธุรกิจ

เสาวณี อังกูรพิพัฒน์ พรสันติ นำทัพรุกตลาดบ้านให้ LPN

ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้านับแต่ปี 2014 และทำให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องอาศัยมาตรการของรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนจึงจะผลักดันให้เกิดอุปสงค์ได้ ช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับยุทธศาสตร์ของตนเอง รวมทั้ง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่ทำทั้งโครงการแนวสูงและโครงการแนวราบที่ประกาศวิสัยทัศน์“ปีแห่งการปรับเปลี่ยน” หรือ Year of Execellence ที่เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีทางในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและพร้อมกันทุกองคาพยพ ตั้งแต่วิสัยทัศน์ นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัท พรสันติ จำกัด ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบและเป็นบริษัทในเครือถือเป็นอาวุธที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่ LPN ใช้รุกตลาดในปี 2562 ภารกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่มี เสาวณี อังกูรพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด รับหน้าที่เป็นแม่ทัพรบในตลาดแนวราบ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย 1 หมื่นล้านบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ปที่เกี่ยวกับบ้านและพรสันติ 11601

SCG เดินหน้าหนุน Circular Economy ใช้ซ้ำวัสดุจากงาน ASEAN SUMMIT 2019  

เอสซีจี ร่วมนำเสนอ นวัตกรรม “Green Meeting” ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ที่จ.เชียงใหม่ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผ่านการใช้ในงานแถลงข่าวการเป็นประธานอาเซียน (ASEAN SUMMIT 2019) เมื่อเดือนธันวาคม 2561 กลับมาใช้ซ้ำ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด อาทิ ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ เก้าอี้กระดาษ แท่นบรรยาย กล่องกระดาษสำหรับรับคืนป้ายชื่อคล้องคอ รวมถึงกระเป๋าถุงปูนและตะกร้าสานจากเส้นเทปกระดาษที่นำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตของเอสซีจีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อร่วมรณรงค์สร้างจิตสํานึก และเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนสามารถร่วมกันปฏิบัติได้ ในโอกาสเดียวกันนี้ ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าว ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้มอบฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ เก้าอี้กระดาษและแท่นบรรยาย ให้กับโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สำหรับหมุนเวียนนำไปใช้ใหม่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย ก้าวต่อไป เอสซีจีจะยังคงมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาต่อยอดความยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผสานกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยยกระดับกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเดินหน้าสร้างความร่วมมือ

พราวฯ ดันหัวหิน “สปอร์ต เดสทิเนชั่น” ปี 62 ทุ่มงบกว่า100 ล้านจัดอีเอ้นท์ใหญ่

“พราว เรียลเอสเตท” ทุ่มงบการตลาดกว่า 100 ล้านบาท จัดอีเว้นท์กีฬาระดับอินเตอร์ฯ ตลอดทั้งปี หวังดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สานแผนดันหัวหินเป็น “สปอร์ต เดสทิเนชั่น” ล่าสุดจับมือธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับปรุง SCB Center Court ภายใน ทรู อารีน่า หัวหิน ยกระดับเป็นสนามเทนนิสที่มีมาตรฐานสากล พร้อมประเดิมรายการแรกกับการแข่งขันเทนนิสหญิงของโลก ระหว่าง 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562  นี้ พราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ เปิดเผยว่า พราว เรียลเอสเตท จะเดินหน้าแผนการผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (สปอร์ต เดสทิเนชั่น) อย่างจริงจัง โดยในปีนี้จะใช้งบการตลาดมากกว่า 100 ล้านบาท เน้นจัดกิจกรรมระดับอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามา โดยคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าหัวหินมากกว่าปีก่อน 12% ซึ่งตลาดจีนยังคงมาแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีทั้งรายการแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น งานโปโล  ASIAN BEACH POLO 2019, Golf Tournament, งานวิ่งมาราธอน  HUAHIN GRAND MARATHON, งานปั่นจักรยาน BIKE & SHOOT 2019 

Top