You are here
Home > Business Leisure

ดนตรีคีตศิลป์. มทร.ธัญบุรี สร้างครู – ศิลปิน ด้วย ‘มาตรฐานโลก’

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา มทร.ธัญบุรี ยกระดับศักยภาพการศึกษา เน้นปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี ด้วยเครื่องดนตรีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างครูและศิลปินมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่การทำงาน อาจารย์อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า การเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีความพร้อม ครบครัน และจัดว่ามีความทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศด้วยเครื่องดนตรีมาตรฐานระดับโลก ทั้งประเภทเครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะต่าง ๆ ที่สามารถยกระดับศักยภาพการศึกษาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องดนตรีมีหลายระดับและหลายประเภท แต่มาตรฐานมีความแตกต่างกัน ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา เพื่อไปเป็นครู หรือศิลปิน ในฐานะสถาบันการศึกษาจะต้องเติมเต็มและเสริมแกร่งความเป็นอาชีพให้กับผู้เรียน ด้วยเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึง รับรู้และเกิดความเคยชินกับมาตรฐานเสียง ความถี่ของเสียงอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงที่สุด โดยเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นควบคู่กับพื้นฐานทางทฤษฎี ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาสายงานในวิชาชีพดนตรีต่อไปได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาในปีล่าสุด ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมากถึงร้อยละ 50 ส่วนอีกครึ่งประกอบอาชีพนักดนตรีอิสระ ทำงานเบื้องหลังด้านดนตรี จัดทำเพลง รวมถึงเป็นครูสอนดนตรีอิสระ นอกจากนี้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่บางคนก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น ท็อป-ปฐมภพ

อาสาสมัครทีเอ็มบีร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

ทีเอ็มบี นำโดย  กาญจนา โรจวทัญญู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (ที่ 6 จากซ้าย) และ เวธน์วิภพ ภาสพสิษฐ์ ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขา (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบีจังหวัดนครราชสีมา  จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูงนิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” ให้แก่ชุมชนบ้านโพนสูง นำโดย นายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง เป็นผู้รับมอบ โดยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบีได้ต่อยอดความต้องการจากชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนนิเวศน์เกษตรเมือง พร้อมทั้งได้เข้าไปให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว, การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโพนสูงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และนักท่องเที่ยว จนประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ชุมชนต้องการ โครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” เป็น 1 ใน 40 โครงการกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนในปี 2562 จาก    

ข้าวสารตราไก่แจ้ – ขนมแม่นภาขนสินค้านับร้อย จัดโปร ร่วมออกบูธงาน THAIFEX 2019

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัด บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด และบริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด พร้อมด้วย ชญานิศ ธัญญวัฒนกุล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ และ จุฑามณี กาญจนางกูรพันธุ์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยฝ่ายบริหาร บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ได้นำสินค้ากว่า 100 รายการ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวสารตราไก่แจ้ทุกสี กว่า 32 ชนิด และขนมไทยแบรนด์ แม่นภา ได้แก่ ข้าวต้มมัดแม่นภา ทั้ง 5 ไส้และขนมสแน็กอบกรอบเบรคแตกทั้ง 10 ชนิดร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค THAIFEX - World of Food Asia 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี การออกบูธครั้งนี้

กลุ่มทรู เดินหน้าจัดเวทีพิจารณาแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED กลุ่มภาคเหนือ 367 แห่ง

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในองค์กรเอกชนผู้ก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ยืน ที่ 9 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา จัดการพิจารณาแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มทรู ในฐานะ School Counselor อาทิ นายนพปฎล เดชอุดม (ยืนที่ 8 จากขวา) รองประธานคณะกรรมการบริหาร และนายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ (ยืนที่ 8 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รับฟังคณะผู้บริหารโรงเรียนจากภาคเหนือที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มทรู 367 แห่ง นำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันพิจารณาให้คำแนะนำ พร้อมอนุมัติแผนเพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มทรูดูแลต่อไป  ทั้งนี้ การพิจารณาแผนพัฒนาโรงเรียน และงบประมาณปีนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างโปร่งใส รวมทั้งการส่งแผนพัฒนาแบบออนไลน์ ตลอดจนการให้คะแนนของคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ทั้งนี้ กลุ่มทรู จะจัดเวทีการนำเสนอแผนงานพัฒนาโรงเรียนประชารัฐครบทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง

เคทีซีผนึกเศรษฐเสถียรฯ เปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน”  เสริมหลักสูตรการเรียนเพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน

“เคทีซี” ผู้นำธุรกิจบริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของไทย เผยทิศทางการทำ CSR ปี 2562 มุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนทุกกลุ่มแบบไม่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะกลุ่มผู้บกพร่องทางร่างกาย ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาและเรียนรู้ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการนำไปปรับใช้และพัฒนาไปเป็นอาชีพในการเลี้ยงดูตนเอง และยังสามารถถ่ายทอดต่อให้ผู้อื่น เพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคมในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด SD อภิวันท์ บากบั่น ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เคทีซีเป็นสถาบันการเงินที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนการให้ความรู้กับคนในสังคม โดยเฉพาะการร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีคุณภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ด้วยเป้าหมายของการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ต่อยอดในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(Sustainable Development Goals–SDGs) รวม 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1. การให้การศึกษาที่เท่าเทียม(Quality Education) 2. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) 3. การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)”   “เคทีซีจึงได้ริเริ่มโครงการ CSR ประจำปี 2562 “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” เพื่อร่วมเตรียมพร้อมให้นักเรียนรู้จักการพึ่งพาตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องความบกพร่องทางกายเป็นอุปสรรค โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ บรรจุโครงการนี้ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6 ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการเกษตรเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และบริหารการใช้จ่ายเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน อีกทั้งรู้จักถ่ายทอดแบ่งปันให้กับสังคม โดยเราได้เลือกกระบวนการเพาะเห็ดออร์กานิคครบวงจร เพื่อทำกินและสร้างอาชีพเป็นโครงการนำร่อง โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ชนิดของเห็ด กระบวนการเพาะเห็ด การแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน ทำให้โรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่าย

“นันยาง” ผนึก “ช้อปปี้” บุกออนไลน์เต็มตัว

   นันยาง แบรนด์รองเท้าที่อยู่ในตลาดประเทศไทยมานานนับทศวรรษจับมือ “ช้อปปี้” ในฐานะพันธมิตรธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ขยายช่องทางขายบุกออนไลน์เต็มตัว   จักรพล จันทวิมล(ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผนึกกำลังกับ ช้อปปี้ ผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน โดยมีตัวแทน  ศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์(ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ร่วมเผยโฉม Nanyang Official Shop ร้านค้าออนไลน์บนแพลทฟอร์มช้อปปี้ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์แท้ของนันยางทุกกลุ่มไว้อย่างครบครัน ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของนันยางในการขยายข่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ และด้วยการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศไทยของช้อปปี้ นันยางเชื่อมั่นว่าการเปิดตัวในครั้งนี้จะช่วยขยายการรับรู้ให้นันยางตลอดจนเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าของนันยางได้อย่างง่ายดาย    ชมรายละเอียดของ Nanyang Official Shop ได้ที่  www.shopee.co.th/nanyang_official_shop

บริดจสโตนประกาศรุกเพิ่มความสำเร็จ มอเตอร์สปอร์ต 2019

บริดจสโตนคอร์ปอเรชั่น (บริดจสโตน) ประเทศญี่ปุ่น บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศแผนการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตปี 2019 โดยมุ่งกระตุ้นความสำเร็จให้มากขึ้นไปอีกจากปี 2018 ที่นับเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีของทีมแข่งรถที่ใช้ยางบริดจสโตนที่สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ SUPERGT ได้ทั้งในรุ่น GT500 และ GT300 และเป็นปีที่สองที่บริดจสโตนได้สนับสนุนการแข่งขันในฐานะผู้จัดหายางรถให้กับทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันเอ็นดูรานซ์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ ปี 2018 (EWC) อีกด้วย ซึ่งเป็นรายการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบประเภทเอ็นดูรานซ์ที่เร้าใจที่สุดของโลก ซึ่งจัดโดยสหพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ (FIM) เนื่องจาก บริดจสโตน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถมอเตอร์สปอร์ต 2019 หลากหลายประเภท ตั้งแต่รายการแข่งขันต่อเนื่องมืออาชีพระดับสูงไปจนถึงการแข่งขันมือสมัครเล่นทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดหายางให้กับการแข่งขันชิงแชมป์รถยนต์ทางเรียบทั้งหมดในญี่ปุ่น และการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบประเภทเอ็นดูรานซ์ซูซกะ 8 ชั่วโมง และการแข่งขันเอ็นทีทีอินดีคาร์ซีรีส์ (NTTIndyCar®) ที่อเมริกาเหนือ ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวสู่ปีที่ 20 ของบริดจสโตน ในฐานะผู้จัดหายางรถให้กับการแข่งขันติดต่อกันทุกฤดูกาลแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ แบรนด์ Firestone (ไฟร์สโตน) และได้ลงนามขยายความร่วมมือไปจนถึงปี 2025 อีกด้วย จากเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านยางรถของบริดจสโตนที่รุดหน้าอย่างต่อเนื่องผ่านการออกแบบและการพัฒนายางรถสมรรถนะเหนือระดับ สำหรับรายการแข่งขันระดับสูงเหล่านี้ รวมถึงการสนับสนุนการแข่งขันโตโยต้า กาซู

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ยกทีมชาวสวนดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันออก

  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัด "กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว" ภายใต้  "โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมหลักพัฒนาการผลิตและส่งเสริมการตลาดมะยงชิด มะปรางหวาน นครนายก "มะยงชิดโมเดล"  งบพัฒนาจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2562"  เพื่อให้ชาวสวนนครนายกได้ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมกับนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกับสวนของตนเองในอนาคต โดยเฉพาะกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร       ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกนำทีมโดย คุณศิขรินทร์ กุหลาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และทีมงาน พาคณะชาวสวนจากจังหวัดนครนายก จำนวน 10 สวน และเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากอำเภอเมืองนครนายก, อำเภอบ้านนา, อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์ ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับ 4 สวนดังของภาคตะวันออก ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานเขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย สวนอิสรีย์ฟาร์มม้าไทย, สวนรินรดี, สวนอรุณบูรพา ซึ่งแต่ละสวนมีการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวและกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนยายดา (เจ๊บุญชื่น) จังหวัดระยอง เนื่องจากแต่ละสวนที่นำชมนี้ต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสวนและทรัพยากรภายในสวน การบริหารรายจ่ายระหว่างปี การบริการสังคม การทำประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมภายในสวนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ตลอดจนการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในสวนให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร

อ.ส.ค. รับโล่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในรร.ด้อยโอกาส ปี 61

  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีแถลงข่าว และรับมอบโล่ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ปี 2561 โดยโครงการนี้เป็นการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบโล่ ณ ห้องรับรองชั้น2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

เอ็ม.ดี.ข้าวสารตราไก่แจ้ ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ และ บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าขนมไทยตราแม่นภา ได้รับความไว้วางใจคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาชิกหอการค้า และ YEC จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ ในวาระรอบปี พ.ศ. 2562 - 2563 ซึ่งภารกิจในสองปีที่ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับหอการค้าจังหวัดชลบุรีผลักดันและพัฒนาทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้ก้าวทันกับโลกดิจิตอลที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้จังหวัดเจริญเติบโตทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ซึ่งจะส่งผลดีกับชาวจังหวัดชลบุรีและลูกหลานในอนาคตอย่างยั่งยืน

Top