You are here
Home > Business Leisure > B-Social > Caltex Fuel Your School คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4

Caltex Fuel Your School คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” เดินเครื่องปลูกต้นกล้าทางปัญญากับเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการสานต่อโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All ด้วยการจับมือกับ  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย กล้าคิดกล้าแสดงออกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมการประกวดแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาด โดยมุ่งเน้นเยาวชนระดับชั้นอุดมศึกษาทั่วประเทศ  

 

 มร. ซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยถึงโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชฟรอน Energy for Learning  ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของคาลเท็กซ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่ายที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคมเพื่อการเรียนรู้ของไทยอย่างต่อเนื่อง

“ในปีนี้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ในการพัฒนาโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All” เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนไทย โดยมุ่งเน้นกับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอแนะแนวคิดในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “Smart Life for All”

มร. ซาลมาน กล่าวต่อไปว่า

“คำว่า Smart” ที่เราใช้นั้นมิได้หมายความถึงการพัฒนาชุมชนให้เป็น Smart Community เท่านั้น  อีกทั้งวิธีการทำให้เป็น Smart Community ก็ไม่ได้มีเพียงวิธีการเดียว  ผลลัพธ์ก็มิได้จำเป็นต้องเหมือนกัน 

เราเชื่อว่า Smart Community มีความหมายรวมถึง ชุมชนที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทางด้านการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและการยกระดับคุณภาพของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ  

เราจึงเชื่อมั่นว่า การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นบ้านเกิดจะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้จากทีมนิสิตนักศึกษา ที่ผนึกความร่วมมือกับชาวบ้านหรือพลเมืองในบ้านเกิดของตนเอง อันเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนและสังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Smart Value for All เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนเต็มรูปแบบ ด้วยการสร้างคุณค่าเหนือความคาดหมายอย่างชาญฉลาด”

โครงการ  Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All  นี้จะจัดระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561 โดยมีเป้าหมายดังนี้ คือ

  • เพื่อนำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษามาคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
  • เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ การสื่อสารและการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาแผนงานมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้จริง 
  • เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาและเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับพัฒนาชุมชนอีกด้วย 

ด้าน  สรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า

“โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาจากองค์กรภาคเอกชนอย่างคาลเท็กซ์ โดยในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญ ที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นไปในแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการสร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน ให้มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม

เราเชื่อว่า เยาวชน คือ รากฐานสำคัญของชาติ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ โดยโครงการฯ นี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้ได้มีเวทีในการแสดงออก รวมถึงการฝึกทักษะการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศหรือนานาชาติ และนำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของตนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

 

โครงการ  “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4 : Smart Life for All”  จะเริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัย ทีมละ 2-8 คน โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแผนในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทยแบบชาญฉลาด ผ่านทางอีเมล Fuelyourschool4@edfthai.org ตั้งแต่ วันนี้ – 17 กันยายน 2561

ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับทุนในการดำเนินโครงการ มูลค่าสูงสุด 5 หมื่นบาท พร้อมร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และโอกาสในการรับทุนการศึกษาเพิ่มเติม

สำหรับทีมที่ชนะการประกวด สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ทาง http://gg.gg/fuelyourschool4 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 092 506 2515, 090 994 3761 

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top