You are here
Home > Business Round-up > AUT จับมือมทร.ธัญบุรีตั้งมหาลัยนอกประเทศและใช้ตราสัญลักษณ์ AUT ด้วย

AUT จับมือมทร.ธัญบุรีตั้งมหาลัยนอกประเทศและใช้ตราสัญลักษณ์ AUT ด้วย

ความสำเร็จอีกขั้นของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย เมื่อ กระทรวงศึกษาธิการ – มทร.ธัญบุรี – AUT มหาวิทยาลัยระดับ Top 500 ของโลกตกลงสร้างความร่วมมือกันทางด้านการศึกษาในระดับสูง ถึงขึ้นที่จะเปิดสถาบันร่วมกันในประเทศไทย โดยจะให้ใช้ตราสัญลักษณ์ AUT อย่างถูกต้องตามกม.และเปิดสอน ม.ค. 2562 นี้ด้วย

 

ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความร่วมมือกันทางด้านการศึกษาในระดับสูงระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และ Auckland University of Technology (AUT) ว่า ภายใต้มาตรา 44 ประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนและมีเป้าหมายที่จะยกระดับธุรกิจในประเทศไทยให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจระดับโลก ด้วยที่มีความได้เปรียบทางกายภาพในหมู่ประเทศ CLMVT

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ไนเจล เฮมมินตัน (Nigel Hemminton) Pro Vice-Chancellor จากมหาวิทยาลัย AUT กล่าวว่า AUT ถูกจัดอันดับล่าสุดอยู่ใน Top 500 ของโลก (อันดับ 350) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกัน รวมไปถึงการยกระดับการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการอนุญาตจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภายนอกประเทศ รวมถึงการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ AUT อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย ซึ่งทาง AUT ได้เล็งเห็นถึงเป้าหมายในระยะยาวในการที่จะให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของ AUT ภายในเขตภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Hub) อีกด้วย

ขณะที่ ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างประเทศในประเทศไทยได้ โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาภายใต้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีการจัดอันดับของสาขาวิชานั้นอยู่ในลำดับไม่เกิน 100 ของโลกก็สามารถเข้ามาจัดตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรืออาจจะมีการเรียนการสอนอยู่นอกสถานที่บ้าง แต่มีการเข้าไปฝึกงาน หรืออบรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50% ของชั่วโมงการเรียนการสอนทั้งหมดก็สามารถกระทำได้ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมดเหมือนกับที่ AUT ใช้สอนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งถ้าผ่านเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่กำหนด AUT จะนับเป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศแห่งที่ 4 ที่ทำการเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทย

 

สำหรับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการในระยะแรกควรเน้นในเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษ และการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกก่อน เพราะสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก อีกทั้งการให้การฝึกอบรมในระยะสั้น ระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี ก็เป็นที่ต้องการของแรงงานในประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงานในประเทศไทยสู่ระดับกลางและสูงต่อไปในอนาคต โดยจุดเริ่มต้นมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นสาขาที่ AUT ได้รับการจัดลำดับอยู่ระดับต้นๆของโลก ได้แก่

  • Business and Management
  • Accounting and Finance
  • Tourism and Hospitality
  • Engineer
  •  Art and Design

โดยทาง มทร.ธัญบุรี ได้มีเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษไว้เบื้องต้นแล้ว ณ อาคาร DD Mall เขตจตุจักร โดยขณะนี้ทาง มทร.ธัญบุรี กำลังเตรียมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ฯดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีแนวคิดที่จะจัดทำข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่จะสามารถใช้วัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การไปศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย โดยมีแผนการที่จะเปิดให้บริการจัดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top