You are here
Home > Business Leisure > Business Wisdom > AIM inlines เชิญ 3 สุดยอดอัจฉริยะของโลกมาไทย ผ่านโครงการ Brain Intelligence Conference  

AIM inlines เชิญ 3 สุดยอดอัจฉริยะของโลกมาไทย ผ่านโครงการ Brain Intelligence Conference  

 บริษัท เอ ไอ เอ็ม อินลายน์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดสัมมนาระดับนานาชาติ เชิญ 3 สุดยอดอัจฉริยะของโลกมาไทย แชมป์ “อ่านเร็ว – จำเยี่ยม –พัฒนาทุกทักษะสุดยอด”ผ่าน งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการBrain Intelligence Conference “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” หวังยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย โดยกำหนดการจัดงานหลักในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30-31 มีนาคม 2562 พร้อมกาล่าดินเนอร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี และการจัดงานรอบพิเศษหลักสูตรครึ่งวันฟรี ช่วงวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 อีกด้วย

อามีน ไรส์ (Amin Rais) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เอ ไอ เอ็ม อินลายน์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดสัมมนาระดับนานาชาติได้กล่าวถึงเหตุผลของการปรับกระบวนทัศน์เป้าหมายการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านการศึกษาเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน ปริมาณความรู้มีอัตราการเติบโตสูง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับการสร้างอาชีพ หรือการสร้างความสำเร็จให้กับคนรุ่นใหม่ได้อีกต่อไป ผู้ประกอบอาชีพจำเป็นต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ อุตสาหกรรมต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้เหมาะสม และบุคลากรในทุกสาขาอาชีพจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน”

จากประสบการณ์การจัดการฝึกอบรมในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี ทำให้บริษัท เอ ไอ เอ็ม อินลายน์ จำกัด ได้รู้จักกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกในหลากหลายสาขาจำนวนมากและจากความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นของ อามีน ไรส์  ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับผู้คนในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ชื่อว่า “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” Brain Intelligence Conference (BIC)  โดยได้รับเชิญจาก  3 สุดยอด อัจฉริยะของโลก ที่มีความชำนาญและความสามารถในการถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จในชีวิตอย่างครบด้าน อาทิ การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว การจำและการดึงความรู้ออกมาใช้งานอย่างทันท่วงที ไปจนถึงเทคนิคการสร้างและพัฒนาทักษะอันจำเป็นในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยมีกำหนดจัดงานหลัก ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30-31 มีนาคม 2562 พร้อมกาล่าดินเนอร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี และยังมีกำหนดการจัดงานรอบพิเศษหลักสูตรครึ่งวันที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 อีกด้วย

 

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” Brain Intelligence Conference (BIC) อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562  ณ โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิท 18

โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง สัญชัย ทองแถม ที่ปรึกษา สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

ทั้งนี้การจัดงาน “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” Brain Intelligence Conference (BIC) มีเป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนารากฐานการเรียนรู้ บนพื้นฐานของการพัฒนาสมอง ไปจนถึงการสร้างความสามารถในการพัฒนาทักษะอันจำเป็นต่างๆ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักธุรกิจ , ผู้นำองค์กร ไปจนถึงผู้นำประเทศ, ผู้นำเยาวชน ครู อาจารย์ นักศึกษา โค้ช วิทยากร ที่ปรึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจะพัฒนาศักยภาพตนเอง ดังมีตัวอย่างสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมงาน ดังนี้

  • พัฒนาสมอง: พัฒนาศักยภาพสมอง สร้างระบบการจดจำ ทำให้ชีวิตการเรียน การทำงาน ง่าย เร็ว และดียิ่งขึ้น
  • ถอดรหัส อัจฉริยะ: ปลดปล่อย และพัฒนาความเป็นอัจฉริยะ ด้วยเทคนิคการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของสมอง
  • เร่งศักยภาพ การเรียนรู้: เทคนิคเร่งสปีดการอ่าน สร้างระบบความจำ ด้วยความเข้าใจ สามารถดึงข้อมูลที่ใช่ ออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ
  • พัฒนาทักษะ อย่างรวดเร็ว: เป็นได้ในสิ่งที่คุณคิด ทำได้ในสิ่งที่คุณต้องการ กับเทคนิคการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว ซึ่งใช้ได้กับทุกทักษะที่คุณต้องการพัฒนา
  • สร้างพลังแห่งความสำเร็จ: เทคนิคการสร้างภาพแห่งความสำเร็จ บนพื้นฐานความเป็นจริงของแต่ละบุคคล ด้วยกระบวนการ “ฝึกคิด” ดึงดูดชีวิตอันสมบูรณ์แบบ สู่เป้าหมาย

การสัมมนานี้จะนำคุณไปสู่การพัฒนาสมองซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาศักยภาพสมอง ความคิด ความจำ และการเรียนรู้ รวมถึงศักยภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการค้นพบความเป็นอัจฉริยะในตัวคุณ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างและพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้ทุกด้านตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ดนตรี การเขียน การอ่าน การเรียนภาษา เพื่อนำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต สู่ความเป็นคนที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยมอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อพาคุณก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ตามเป้าหมาย ทางการศึกษา การทำงาน และชีวิตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกที่จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคต่างๆ ดังนี้

 

 Howard Berg  แชมป์การอ่านที่เร็วที่สุดในโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนการเรียนรู้แบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้รับการบันทึก ในกินเนสส์บุ๊ค ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ใดสามารถทำลายสถิติของเขาได้  ด้วยความสามารถในการอ่านข้อความมากกว่า 25,000 คำ ในเวลาเพียง 1 นาที  (ประมาณเท่ากับ การอ่านหนังสือ 80 หน้า ในเวลา 60 วินาที  หรือ อ่าน 1 หน้า ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที) และสามารถเขียนได้มากกว่า 100 คำ ในเวลา 1 นาที  ได้รับการยอมรับจาก CEO ระดับโลกกว่า 500 องค์กร ในการใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลขององค์กร, ได้รับเชิญไปพูดในรายการวาไรตี้ กว่า 1,100 รายการ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมถึงยอดขาย “Super Reading Secrets” หนังสือที่มียอดขายดีที่สุด ที่มีการพิมพ์ซ้ำถึง 28 ครั้ง โดยเฉพาะหนังสือ “Speed ​​Reading The Easy Way” สำหรับนักเรียน ที่สร้างรายได้ให้กับ Howard กว่า 65 ล้านเหรียญ/ปี  เป็นโปรแกรมการเรียนด้วยตัวเอง ที่ขายดีที่สุดตลอดกาล

 

 

Dave Farrows ผู้มีความจำยอดเยี่ยมที่สุดในโลก  และผู้คิดค้น “Farrow Method” ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ได้รับการพิสูจน์และรับรองผลจากการศึกษาทางด้านประสาทวิทยา ที่ได้รับความนิยมและ ยอมรับในระดับนานาชาติ  Dave เป็นชาวแคนาดา วัย 43 ปี  อดีตเป็นเด็กสมาธิสั้น มีปัญหาด้านระบบประสาท ได้เพียรพยายาม ฝึกทักษะตนเอง จนกระทั่ง อายุ 21 ปี  Dave ได้รับการบันทึกสถิติลงกินเนสส์บุ๊คเป็นครั้งแรก  และได้รับการบันทึกสถิติลงกินเนสส์บุ๊ค ด้านผู้ที่มีความจำยอดเยี่ยมที่สุดในโลก อีกเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2550 ด้วยสถิติการจำไพ่ป๊อก 52 ใบ ที่สับและสุ่มจับ ได้ถูกต้องตามกฎของ Guinness Record (ทั้งหมด 2704 ใบ) ด้วยการมองผ่านตาเพียงครั้งเดียว  จวบจนปัจจุบัน ยังไม่มีใครลบสถิติของเขาได้เลย และ โปรแกรม Farrow Method ของเขา  ได้รับการพิสูจน์และรับรองผลจากการศึกษาทางด้านประสาทวิทยา จากมหาวิทยาลัย McGill  ยังคงเป็นโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ที่ได้รับความนิยมและ ยอมรับในระดับนานาชาติ มีจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก

 

 

 

Algirdas Karalius ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาทุกทักษะอย่างรวดเร็ว  ผู้คิดค้นเทคนิคการสอนแบบรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสร้างและพัฒนาทักษะใดๆ ก็ได้ตามที่ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 จากแถบยุโรปในด้านของการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว เขาได้รับรางวัลรางวัลอันทรงเกียรติของประเทศลิทัวเนียในปี 2538 และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอีกมากมาย อาทิ เขามีประสบการณ์การสอนมาแล้วถึง 27 ปี ใน 19 ประเทศAlgirdas เขียนหนังสือเล่มแรกของเขาชื่อ “ The Instinct of Success” และกลายเป็นหนึ่งในนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปตะวันออก Algirdas Karalius มีความสามารถในการสอนทักษะในหลากหลายด้าน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ ทักษะการท่องจำอย่างรวดเร็ว ทักษะการอ่าน และทักษะการคำนวณเลขในใจ และเขาเป็นผู้แต่งหนังสือจำนวนมากกว่า 15 เล่ม ในเรื่องของการเรียนรู้ทักษะต่างๆ แบบมีประสิทธิผล อาทิ การเรียนวาดรูป การเล่นดนตรี การเรียนพิมพ์ดีด การประมวลผลข้อมูล การจำ และวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบรวดเร็วที่สุด ซึ่งวิธีการของเขาได้ถูกนำไปใช้ในการเรียนรู้ภาษาต่างๆ มากมายๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาอิตาเลียน ภาษาฮิบรู เป็นต้น

 

 

 

การข้ามฟ้ามาไขความลับของทั้ง 3 อัจฉริยะ ครั้งแรกในประเทศไทยนี้ จะเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ การพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับโลก  ในการ  “ปลดล็อคสมอง เพื่อเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ สู่การพัฒนาความเป็นอัจฉริยะของทุกคน”  ให้พร้อมรับ กับความเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคดิจิตอล, Innovation, 5G และ 5.0 ในอนาคตต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-377-2293, 064-541-9299, 086-810-4434, 085-131-3835 (Eng)

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect อดีตบรรณาธิการนิตยสารการตลาดอีกหลายเล่มในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
Top