You are here
Home > Business Leisure > B-Social > กคช. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณการอยู่อาศัย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

กคช. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณการอยู่อาศัย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 4/2562 โดยมี พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะ ประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงผลสรุปการประชุมเกี่ยวเหตุการณ์ที่อาคารแฟลต หลังที่ 19 ทรุดตัวลงระหว่างการรื้อถอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาว่า การเคหะแห่งชาติต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน และลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงให้มีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุและความผิดพลาดทางเทคนิค แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่ออาคารอยู่อาศัยใกล้เคียงแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ ก็ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษวัสดุในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

 

นอกจากนี้นอกจากนี้ovที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนงานด้านการมีส่วนร่วมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อขอความเห็นชอบและรายงานรายละเอียดการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ในวันที่ 28 เมษายน 2562  เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งวิธีหนีไฟและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง และได้นำเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมร้านธงฟ้าราคาประหยัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ซึ่งการเคหะแห่งชาติร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ได้เข้าถึงสินค้าราคาถูกและคุณภาพดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้บริการทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top