You are here
Home > Business Leisure > B-Social > โอสถสภาร่วมมอบแสงสว่างแก่ผู้ป่วยโรคต้อกระจก

โอสถสภาร่วมมอบแสงสว่างแก่ผู้ป่วยโรคต้อกระจก

 

บมจ. โอสถสภา ร่วมสนับสนุนโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อมอบแสงสว่างแก่ดวงตาด้วยการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสุขได้อีกครั้ง

ด้วยความมุ่งมั่นของจักษุแพทย์และทีมงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วกว่า 50 ชีวิตที่ได้ทุ่มเทและเสียสละเวลาในการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี เพื่อรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลทั่วไทย และประเทศใกล้เคียง ได้แก่ กัมพูชา ภูฏาน และเมียนมา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมามองเห็นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ และไม่เป็นภาระกับครอบครัว

แพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า “คุณหมอที่มาร่วมออกหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ล้วนมีจิตอาสาที่ตั้งใจมาช่วยผู้ป่วยและต้องเสียสละเวลาส่วนตัว ทำงาน 7 วัน เพราะการที่ผู้ป่วยได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง  ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของคนไข้ แต่เปลี่ยนชีวิตของคนรอบข้างที่ต้องคอยดูแลให้สามารถกลับไปทำงานของตนได้โดยไร้กังวล แต่ด้วยข้อจำกัดของทางโครงการฯ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เพียงจำนวนหนึ่ง เราจึงต้องคัดเลือกให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ได้รับการรักษาก่อน สำหรับผู้ที่มีความเร่งด่วนน้อยกว่าจะต้องรอเข้ารับการผ่าตัดในรอบต่อไป ดังนั้น การสนับสนุนจากภาคเอกชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะช่วยขยายโอกาสในการเข้ารับการรักษา และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น”

 

วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โอสถสภา กล่าวว่า  “โอสถสภาประกอบธุรกิจโดยยึดหลัก “เจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น” จึงให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทย
มาตลอด โดยพร้อมที่จะมอบพลังส่งเสริมให้ผู้ที่มีอุปสรรคทางกายสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง
ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมากว่า 127 ปี และเข้าทำการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกจึงได้ตอบแทนสังคม ด้วยการสานต่อปณิธานแห่งการให้ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ขาดแคลนจำนวน 127 ราย ในจังหวัดต่างๆ อาทิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวได้อีกครั้ง รวมทั้งเป็นพลังและเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรของศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้วที่ได้อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างมุ่งมั้น”

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top