You are here
Home > Business Leisure > B-Social > เอ็ม.ดี.ข้าวสารตราไก่แจ้ ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่

เอ็ม.ดี.ข้าวสารตราไก่แจ้ ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ และ บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าขนมไทยตราแม่นภา ได้รับความไว้วางใจคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาชิกหอการค้า และ YEC จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ ในวาระรอบปี พ.ศ. 2562 – 2563 ซึ่งภารกิจในสองปีที่ดำรงตำแหน่
ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำงานอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับหอการค้าจังหวัดชลบุรีผลักดันและพัฒนาทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้ก้าวทันกับโลกดิจิตอลที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้จังหวัดเจริญเติบโตทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ซึ่งจะส่งผลดีกับชาวจังหวัดชลบุรีและลูกหลานในอนาคตอย่างยั่งยื

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top