You are here
Home > Business Round-up > เปเปอร์สเปซปฏิวัติวงการธุรกิจอินทีเรีย ดีไซน์ไทยยุค 4.0

เปเปอร์สเปซปฏิวัติวงการธุรกิจอินทีเรีย ดีไซน์ไทยยุค 4.0

PAPERSPACE (เปเปอร์สเปซ) พลิกประสบการณ์การทำงาน สู่การปฏิวัติวงการอินทีเรีย ดีไซน์เมืองไทยในยุค 4.0 สร้างโอกาสเติบโตให้สตูดิโอรายเล็กและผลักดันให้มีโอกาสก้าวสู่การทำงานในระดับสากลมากขึ้น พร้อมเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการได้หลุดออกจากกรอบเดิมๆ ของงานตกแต่งภายใน หวังสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

สมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง PAPERSPACE (เปเปอร์สเปซ) บริษัท Interior Design Startup สัญชาติไทยรายเดียวที่มีโอกาสออกแบบสำนักงานของบริษัทระดับโลกอย่าง Facebook  และ Google มาแล้วในหลายประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมอินทีเรีย ดีไซน์ในเมืองไทย มีข้อจำกัดสำหรับดีไซน์ สตูดิโอรายเล็กๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับโปรเจ็กท์ขนาดใหญ่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งจะเป็นผลงานสำคัญสำหรับการผลักดันให้องค์กรเติบโต ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยประสบมาก่อนตั้งแต่สมัยเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง จึงนำเอาปัญหาเหล่านั้นมาออกแบบแพลทฟอร์มธุรกิจใหม่ที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทอินทีเรีย ดีไซน์ หรือกลุ่มสตูดิโอ ดีไซน์ขนาดเล็ก

“หลังจากพบว่าการทำธุรกิจอินทีเรีย ดีไซน์ในรูปแบบเดิมๆ ที่บริหารงานโดยผู้บริหารคนเดียวนั้นอยู่ยากในเศรษฐกิจปัจจุบัน แม้จะมีความคล่องตัวแต่เป็นเรื่องยากที่จะเติบโต และจะยิ่งยากไปอีกเมื่อประเทศไทยเข้าสู่New Economy หรือยุคเศรษฐกิจใหม่อย่างเต็มตัวซึ่งมีดิจิทัลเป็นตัวแปรสำคัญ จึงได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่มองทิศทางความเป็นไปของอุตสาหกรรมในเป้าหมายเดียวกันคือต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เติบโตมากกว่านี้ มีโอกาสรับงานขนาดใหญ่มากขึ้น สามารถก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยตัวองค์กรเอง หรือด้านประสบการณ์การทำงาน จึงสร้างแพลทฟอร์มธุรกิจ PAPERSPACE ขึ้นในปี 2558 และปีถัดมาได้ขยายสำนักงานไปยังสิงคโปร์ โดยร่วมทุนกับกลุ่มผู้ประกอบการที่สิงคโปร์ ปัจจุบันมีสำนักงานเพิ่มเติมที่ฟิลิปปินส์ และอยู่ระหว่างการขยายไปยังอินเดียด้วย ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายในระดับภูมิภาค (Regional firm) นั้น นอกจากจะช่วยสร้างความน่าชื่อถือแล้วยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ทำให้ผู้ใช้บริการได้งานที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการทำงานที่มีมาตรฐานสากล

สำหรับรูปแบบของแพลทฟอร์มการดำเนินงาน คือ PAPERSPACE มีสมาชิกที่เป็นดีไซน์ สตูดิโอขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีอินทีเรีย ดีไซน์เนอร์จำนวนกว่า 70 รายที่มีความเชี่ยวชาญการออกแบบหลายด้าน ตั้งแต่สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร โชว์รูม บ้านพักอาศัย ฯลฯ ถือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่สามารถรองรับความต้องการลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ โดย PAPERSPACE จะเป็นผู้จัดหางานออกแบบตกแต่งภายในต่างๆ และบริหารจัดหาบริษัทสมาชิกที่เหมากับงานนั้นๆ พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าและบริษัทสมาชิกอย่างใกล้ชิด โดยใช้ Know-how และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานออกแบบให้กับองค์กรระดับโลกมาปรับใช้ในแต่ละโครงการ ซึ่งการทำงานทุกโครงการนั้นบริษัทสมาชิกจะสามารถแสดงตัวตนได้ และได้รับเครดิตว่าเป็นผู้ออกแบบ อาทิ โครงการออกแบบ Co-creation Space ของ SC Asset โดย PAPERSPACE + Time & Architecture + Decign Dept โครงการออกแบบพื้นที่สำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (TDRI)โดย PAPERSPACE + SOD + IDEE Architects เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทสมาชิกอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการอินทีเรีย ดีไซน์ ที่ PAPERSPACE ร่วมงานด้วย อาทิ IMD, Studio Grasshopper, Design Forward Studio, Collective Studio, 931 AM, Everyday, Spaceshft ฯลฯ

ที่ผ่านมาบริษัทได้ดูแลงานออกแบบพื้นที่สำนักงานให้กับองค์กรชื่อดังระดับโลกมาแล้วในหลายประเทศ ได้แก่ Facebook ที่นิวเดลี ประเทศอินเดีย, มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย, Google ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย, กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนองค์กรในประเทศไทย อาทิ SC ASSET, สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และเงินติดล้อ เป็นต้น ทั้งนี้ มีโครงการดำเนินงานไปแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบงานรวมแล้วว่า 40  โครงการ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 15,000 ล้านบาท”

อีกหนึ่งธุรกิจของ PAPERSPACE  คือ PAPERWORK ซึ่งเป็น  Co-working Space โดย  ชนิดาภา   มาประณีต ผู้ร่วมก่อตั้ง PAPERSPACE ที่รับผิดชอบการดูแล PAPERWORK ได้ให้ข้อมูลว่า “องค์กรเราเชื่อในเรื่องของการสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับงานที่ออกแบบ ผ่านมุมมองทั้งด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดการและบริหารโครงการ การมองหาโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งทุกวันนี้มีพนักงานมากมายทั่วโลกที่ใช้เวลาทำงานนอกออฟฟิศ เพียงแค่เป็นสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานหรือประชุมได้ก็เพียงพอ อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้การลงทุนเพื่อสร้างสำนักงานของตัวเองนั้นเป็นความเสี่ยงแบบหนึ่ง ดังนั้น Co-working Space จึงตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

รูปแบบให้บริการของ PAPERWORK ในประเทศไทย คือ มีพื้นที่สำหรับการนั่งทำงานทั้งแบบ Co-working ห้องส่วนตัว Private office ห้องประชุมขนาด 12 คน, 8 คน บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi เครื่องถ่ายเอกสาร พริ้นท์เตอร์ พื้นที่ส่วนกลาง Material library แพนทรี่ ปัจจุบันนี้เปิดดำเนินการมากว่า 2 ปีแล้ว โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นั้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานที่ใดก็ได้ ฟรีแลนซ์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีสาขาทั้งในสิงคโปร์ และฟิลิปปินส์  โดยหลักการคือจะมี PAPERWORK ในทุกที่ ที่มี PAPERSPACE”

ขณะเดียวกัน แพลทฟอร์มธุรกิจอีกส่วนหนึ่งคือ PAPERCLOUD (เปเปอร์คลาวด์) ทรงกิต  ขอถาวรวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง PAPERSPACE ซึ่งเป็นผู้ดูแล กล่าวว่า “เป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญ สมาชิกทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกที่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเพื่ออัพเดทความคืบหน้าของการทำงาน และPAPERSPACE ติดตามความต่อเนื่องของโครงการต่างๆ ผ่านตารางเวลาการทำงานใน PAPERCLOUD ขณะที่ลูกค้าเองก็สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ผ่านช่องทางนี้เช่นกัน นับเป็นแพลทฟอร์มการทำงานที่สะดวก เราสามารถมีศูนย์กลางการทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ให้กับวงการออกแบบตกแต่งภายในของเมืองไทย”

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect อดีตบรรณาธิการนิตยสารการตลาดอีกหลายเล่มในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
Top