You are here
Home > Business Leisure > B-Social > ส่งเสริมเที่ยวเมืองรอง กับโครงการ “เที่ยวไปวิ่งไป Like a Local”

ส่งเสริมเที่ยวเมืองรอง กับโครงการ “เที่ยวไปวิ่งไป Like a Local”

เวเคลิสต้าร์ – ไทยรัน  – ททท. จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง กับโครงการ“เที่ยวไปวิ่งไป Like a Local” ครั้งแรกกับการเที่ยวไป วิ่งไปแบบไม่ทำเวลา เพื่อใช้เวลา สัมผัสและซึมซับประสบการณ์ท้องถิ่นแบบลึกซึ้งในมิติร่วมสมัย โดยงานวิ่งจัดจะขึ้นที่จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแรก ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562

 วิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมเมืองรองว่า ”ด้วยปี 2561 รัฐบาลมีนโยบายต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเสริมสร้างและยกระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จากการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพิจารณาเมืองรองจากจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรน้อยกว่า 4 ล้านคน โดยในช่วงปี 2558-2561 ททท. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจ ภายใต้แคมเปญ 12 เมืองต้องห้ามพลาด” และ “12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส”  และได้รับผลตอบรับดี โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางทั่วประเทศตัวเลขสูงถึง 228.94 ล้านคน/ครั้ง(เพิ่มขึ้น 5.02%) มีรายได้อยู่ที่ 1.08 ล้านล้านบาท และมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด อยู่ที่ 83.92 ล้านคน/ครั้ง (เพิ่มขึ้น 5.16%) มีรายได้อยู่ที่ 2.30 แสนล้านบาท

ดังนั้น ตามแผนในปี 2562 ททท. จึงต่อยอดจากแคมเปญเมืองต้องห้ามพลาดดังกล่าว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อกระจายการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่เมืองรอง และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป”

สำหรับความร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ เที่ยวไปวิ่งไป  Like  a Local ของ ททท.มีแนวคิดที่ต่างจากงานวิ่งทั่ว ๆ ไป โดยเปลี่ยนการจัดงานในเมืองหลักมาเป็นการจัดงานใมืองรองที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจ อีกทั้งเป็นการวิ่งที่ไม่มีการแข่งขันแบบไม่จับเวลา แต่เป็นการวิ่งที่ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ได้สัมผัสประสบการณ์กับท้องถิ่นแบบลึกซึ้งในมิติร่วมสมัย และเพื่อต่อยอดให้สามารถสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน”

สำหรับเส้นทางวิ่งครั้งนี้ อัยย์ ฐณัณญาญ์ ไอยราถิรศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวเคลิสต้าร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเส้นทางเที่ยวไปวิ่งไปโดยเน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสความงดงามของเมืองรองแต่ละภาคของไทยทั้งด้านภูมิทัศน์ ศิลปกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และน้ำใจของผู้คนในชุมชน ภายใต้แนวคิดหลักคือ Sustainable Tourism โดยชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนในทุกมิติ ใช้ทรัพยากรในท้องที่อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทำให้เกิดมลพิษและขยะให้น้อยที่สุด คำนึงถึงความสามารถและขีดจำกัดในการรองรับของทรัพยากรและชุมชน จึงเป็นเหตุผลที่ เที่ยวไปวิ่งไปLike a Local ครั้งนี้ รับสมัครเพียง 300 ท่านเท่านั้น และรายได้ทั้งหมดของโครงการครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับโรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา”

งานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่พะเยาเป็นจังหวัดแรก ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562 (งานวิ่งจะมีในวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2562)  รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร แบ่งจุดพักทำกิจกรรมเป็น 4 จุด พร้อมทั้งแบ่งการรับสมัครเป็น 2 รูปแบบ คือ

  • แบบที่ 1 เที่ยวไปวิ่งไป3วัน2คืน เป็นแพคเกจท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆ ของอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง ราคา 6,850 บาทต่อท่าน (รวมค่าที่พัก อาหารทุกมื้อพร้อมชมการแสดง ค่าเดินทางและประกันการเดินทาง ค่าวิ่ง เสื้อวิ่ง และผ้าพันคอฝ้ายทอมือ)
  • แบบที่ 2 เที่ยวไปวิ่งไป1วัน ราคา 900บาทต่อท่าน (รวมค่าวิ่ง เสื้อวิ่ง ผ้าพันคอฝ้ายทอมือ อาหาร 3 มื้อพร้อมชมการแสดง และประกันอุบัติเหตุ)

ปธิกร จารุโกศล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับโปรเจ็คเที่ยวไป วิ่งไป Like A Local นี้ เราขอเชิญชวนเพื่อนๆนักวิ่งที่สนใจการวิ่งออกกำลังกายและอยากจะไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยลื้อ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา มาร่วมเที่ยวและไปวิ่งด้วยกัน โครงการเที่ยวไป วิ่งไป Like A Localโดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://race.thai.run/like-a-local หรือ QR Code”

ทั้งนี้ ในการเตรียมงานและการเตรียมความพร้อมในภาพรวมของอำเภอภูซาง วิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า  “ทางพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นักวิ่ง โดยประชุมกับทางหมู่บ้าน ทีมสาธารณสุข โรงพยาบาล ตำรวจ เพื่อดูแลความปลอดภัยและทั้งหมดจะมาร่วมวิ่งด้วยกับนักท่องเที่ยวด้วย เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย ส่วนกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มชุมชนได้เตรียมการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งเรื่องอาหารการกิน การแสดงต่าง ๆ  และพิธีการต้อนรับต่าง ๆ” ขณะที่  ชัยพล กฤตยาวาณิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ทำให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา ส่งผลทำให้ลูกค้าบัตรเครคิตกรุงศรี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบสิทธิพิเศษในการรับ Gift Voucher มูลค่า 300 บาทต่อท่าน สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซื้อแพ็คเกจทัวร์ เที่ยว – วิ่ง มูลค่า 6,850 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://race.thai.run/like-a-local สมัครตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 แพคเกจเท่านั้น”

ปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายเชิงพาณิชย์ และรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ. สายการบินนกแอร์   เปิดเผยว่า “นกแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินของคนไทย ยินดีสนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่แพ้จังหวัดใหญ่ที่เป็นที่นิยม เพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นที่นิยมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เข้ากับแนวทางของ Run Club ซึ่งเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์คลับภายใต้โครงการสมาชิก Nok Fan Club ซึ่งเป็นโครงการสมาชิกของสายการบินนกแอร์ ที่เกิดขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจเข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางและผู้โดยสารในปัจจุบัน โดยมีการแบ่งไลฟ์สไตล์คลับออกเป็นหลาย ๆ คลับตามความสนใจของสมาชิกและ Run Club ก็เป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์คลับที่สมาชิกและผู้โดยสารให้ความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและซื้อบัตรโดยสายการบินนกแอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดมูลค่า 200 บาท”

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top