You are here
Home > Business Leisure > BNI Connect > สร้างธุรกิจในท้องถิ่น อย่างเข้าใจคนท้องถิ่น – บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด

สร้างธุรกิจในท้องถิ่น อย่างเข้าใจคนท้องถิ่น – บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด

By : อรรถการ  สัตยพาณิชย์

เมื่อจังหวัดหัวเมืองใหญ่มีการเติบโต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น จึงทำให้หลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจบางประเภท จากที่เคยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร และขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด กลับกลายเป็นในวันนี้กลุ่มทุนท้องถิ่นมองเห็นโอกาสในเชิงธุรกิจ และเริ่มต้นปักหมุดจากในพื้นที่ที่ตนเองคุ้นเคย จนสามารถก่อร่างสร้างธุรกิจมัดใจคนในท้องถิ่น และมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น มิหนำซ้ำยังสามารถรุกตลาดจังหวัดใกล้เคียงอย่างเข้าใจคนในพื้นที่ จนทำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่แพ้บริษัทจากส่วนกลาง

SNN Leasing ชื่อนี้สำหรับคนที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ต่างคุ้นหูและผ่านตาในฐานะผู้ประกอบธุรกิจลีสซิ่งระดับแถวหน้า ทั้งสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถแทรกเตอร์คูโบต้า และสินเชื่อบ้านและที่ดิน โดยมีฐานบัญชาการอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก มีคุณยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ เป็นกรรมการผู้จัดการ และคุณนันท์มนัส จันทราอุกฤษ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด โดยทั้งสองผู้บริหารได้เริ่มต้นขยายธุรกิจนี้อย่างจริงจังและมีทิศทาง จนทำให้ชื่อ SNN Leasing ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าในจังหวัดต่างๆ ที่เข้าไปเปิดสาขา จนมีผลประกอบการเป็นที่น่าภูมิใจ


เริ่มรุกตลาดท้องถิ่นปี 2544
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด เริ่มต้นธุรกิจเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยมีคุณสุพจน์ วณิชไพสิฐ เป็นประธานกรรมการ คุณวิวัฒน์ ตันทรรศนีย์ และคุณชูเกียรติ รุ่งคณาวุฒิ เป็นคณะกรรมการ  มีสโลแกนที่ใช้เป็นแนวทางการบริหารงานว่า “เงินแสน! คุณหาได้ในวันเดียว”
ด้วยการวางตำแหน่งของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่คนท้องถิ่น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการให้บริการที่รวดเร็ว เป็นกันเอง จึงทำให้ภาพของบริษัทฯ มีความชัดเจนในใจลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ รถไถ และสินเชื่ออื่นๆ จนทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่เกิดจากการสะสมความพึงพอใจของลูกค้า และความน่าเชื่อถือ กลายเป็นการยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนพื้นที่ในฐานะ “สถาบันการเงิน เพื่อคนท้องถิ่น”  ที่ให้บริการบนพื้นฐานความรวดเร็ว และเป็นกันเองกับลูกค้า จนมีสาขาให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีทุนจดทะเบียนกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะขยายพื้นที่ให้บริการไปยังทั่วเขตภูมิภาคของประเทศไทยอีกด้วย
คุณยศวัจน์ย้อนเล่าถึงการเริ่มต้นทำธุรกิจในนาม SNN Leasing ว่า เมื่อปี 2544 ได้รับโอกาสจากผู้บริหารของบริษัทฯ ให้คุณยศวัจน์และคุณนันท์มนัสมาบุกเบิกธุรกิจด้วยตัวเอง โดยในขณะนั้นมีพนักงานแค่ 2 คน แต่เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป 15 ปี ทุกวันนี้มีพนักงานมากถึง 160 คน และขยายกิจการได้ถึง 33 สาขา

“จุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัท SNN เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราสองคนในการเริ่มต้นทำธุรกิจลิสซิ่ง โดยมอบหมายให้เป็นผู้บุกเบิกในต่างถิ่น ในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเอง ผมเป็นคนนครสวรรค์ ส่วนคุณนันท์มนัสเป็นคนกรุงเทพฯ จำได้ว่าตอนนั้นเป็นปี 2544 หลังจากเหตุการณ์ 911 เราสองคนเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก มีพนักงาน 2 คนในตอนเริ่มต้นทำธุรกิจ หลังจากเวลาผ่านไป 15 ปี เราได้ขยายทีมงานเป็นจำนวน 160 คน และมี 33 สาขาครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ ลำปาง และเชียงราย ที่ผ่านมาเราช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายหมื่นคนที่ต้องการสินเชื่อรถยนต์ เพื่อนำเงินไปขยายกิจการ หรือเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ รวมไปถึงสินเชื่อเพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการเงินไปซื้อที่ดิน และสร้างสิ่งปลูกสร้างในโครงการ”

ปัจจุบัน SNN Leasing นับเป็นกลุ่มบริษัทที่ประสบความสำเร็จ และเกิดจากความสามารถของนักธุรกิจรุ่นใหม่ จนมีการขยายกิจการไปสู่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการในจังหวัดพิษณุโลก เช่น โครงการแอททรี คอนโด โครงการดิวันพลัส ทาวน์โฮม เป็นต้น ส่วนตำแหน่งทางสังคม คุณยศวัจน์เป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

เรียนรู้การทำงาน BNI เพื่อประยุกต์ใช้ใน SNN Leasing
คุณยศวัจน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิก BNI จนได้รับความไว้วางใจให้เป็น Regional Director ในเขต Central Region 2 การเป็นส่วนหนึ่งของ BNI คุณยศวัจน์บอกว่าได้รับประโยชน์
เป็นอย่างมาก ทั้งการประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการสร้างผู้นำเพื่อออกไปพัฒนาสังคม

“สาเหตุที่เข้ามาร่วม BNI ในฐานะ Regional Director ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลสมาชิกในเขต Central Region 2 ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ เพราะ BNI มีความรู้ในเรื่องระบบบริหารจัดการ และระบบพัฒนาผู้นำในการบริหารกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น SDC, D&A เพื่อช่วยให้แต่ละกลุ่มเติบโตอย่างยั่งยืน งานของ Regional Director เป็นงานของการมองหาผู้นำ พัฒนาผู้นำในชุมชนนั้นๆ จากผู้ประกอบการในระดับเจ้าของธุรกิจ ที่ผ่านการเป็นประธาน รองประธาน เลขานุการ และ LT TEAM โดยการใช้ระบบของ BNI ผ่านตัวชี้วัด ผ่านการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อหาผู้นำที่ถูกต้อง เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมในระดับผู้นำระดับท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้ผู้นำไปสร้างและดูแลสังคม ให้เป็นสังคมที่ดีต่อไป”

คุณยศวัจน์ได้เล่าถึงหน้าที่ของ Regional Director ว่าจะต้องสร้าง chapter ใหม่ตามขั้นตอนของ BNI ให้ความรู้แก่ chapter ที่เปิดใหม่ สนับสนุนให้ chapter เติบโตอย่างต่อเนื่อง และให้สมาชิกประสบความสำเร็จด้วยระบบ BNI โดยให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของ BNI ผ่านระบบ และตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

Satisfied landowner with laptop showing thumb up to worker in tractor who plowing land

จากการเข้ามาเป็น Regional Director ของ Central Region 2 คุณยศวัจน์มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการขยายเครือข่ายของ BNI เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขยายกิจการของ SNN Leasing

“พอดีเราสองคนได้เจอ BNI ในช่วงจังหวะที่ดีที่ BNI ต้องการการเติบโตในระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วประเทศในช่วง 5-10 ปีนับจากนี้ จากเมื่อก่อน BNI จะมีแต่ในกรุงเทพฯ หรือเฉพาะหัวเมืองใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งก็จะคล้ายๆ กับ ธุรกิจ SNN Leasing ที่ต้องการขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศเหมือนกัน ทำให้เราสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องระบบของการขยายในการเปิด chapter และการที่จะทำให้ chapter เติบโตอย่างมีระบบและยั่งยืน เพื่อจะนำระบบ BNI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของเรา ในอนาคตเราสองคนอยากอยู่ในสังคมที่ดี ที่แวดล้อมไปด้วยนักธุรกิจที่ช่วยเหลือกัน และต้องการขยายธุรกิจ เป็นผู้มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและทีม”

การเข้ามาเป็น Regional Director คุณยศวัจน์สรุปประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ มีโอกาสในการเรียนรู้ระบบ BNI ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในสังคมของคนที่เป็นผู้นำ ที่ชอบช่วยเหลือกัน ทำให้ได้รับโอกาสทางธุรกิจและเจอเพื่อนที่ดี รู้วิธีในการสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องของการอยู่ร่วมกันที่ดี เพื่อเป็นทูตและทีมที่ดี ในการเชื่อมต่อกับ Regional อื่นๆ

แม้ SNN Leasing จะเป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งมั่นเติบโตในระดับประเทศ แต่ในวันนี้ เมื่อเทียบกับกลุ่มทุนจากส่วนกลาง ธุรกิจ SNN Leasing จะยังอยู่ในสภาพ Small is Beautiful ก็ตาม แต่ด้วยการสะสมประสบการณ์ และ
connection ทั้งในลักษณะการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย BNI ก็เชื่อได้ว่าอีกไม่ช้า SNN Leasing จะไม่ใช่แค่ Small is Beautiful แต่กำลังพัฒนาไปสู่ Small is Powerful ที่รอวันเติบโตเป็นบริษัทใหญ่ในอนาคตอันใกล้

Comments
Top