You are here
Home > Business Leisure > Top Story > Story from Cover > กรุงศรี เน้น Hybrid เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีที่สุด

กรุงศรี เน้น Hybrid เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีที่สุด

ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า  Social Media  มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนเกือบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนในสังคมไว้ด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น  Facebook Twitter Line ฯลฯ  ขณะที่อีกด้านหนึ่ง นอกจากเป็นสังคมออนไลน์แล้ว ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญอย่างยิ่งด้วย

โดยพื้นฐาน Social media มีบทบาทสำคัญ เรื่องสื่อสารระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ความแตกต่างสำคัญเมื่อเทียบกับการสื่อสารรูปแบบเดิมที่นักการตลาดเป็นผู้ส่งสารและผู้บริโภคเป็นผู้รับสาร แต่ Social Media ทำให้ผู้บริโภคให้โอกาสผู้บริโภคเป็นผู้ส่งสารด้วย  เป็นที่มาของการเกิดขึ้นของเครื่องมือที่ใช้ทำงานร่วมกับ Social  Media  คือ  Social Listening ซึ่งการนำข้อมูลต่างๆใน Social มาวิเคราะห์ เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ผสานวิธีการดั้งเดิมกับออนไลน์

ตัวอย่างหนึ่งของการใช้ข้อมูลทั้งออฟไลน์ ซึ่งได้แก่ การทำ Customer Journey Design Thinking ทำ Workshop กับผู้บริโภค เพื่อให้สามารถรู้ถึง Pain Point ที่แท้จริง  รวมถึงข้อมูลจากออนไลน์  เช่น Social Media ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram มาผสมผสานกัน นำมาสู่นวัตกรรมและบริการที่ดีกว่าเดิมให้แก่ผู้บริโภค เป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

 ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม กล่าว่า ภายใต้การวางวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ที่ผ่านมา ธนาคารปฏิวัติวิธีการทำงาน ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้บริโภคใหม่ มุ่งยกระดับประสบการณ์ การใช้งานของลูกค้า โดยมี  7 เรื่อง  (7Pillars)  ประกอบด้วย

  1. Multi-Channel และ Omni -Channel
  2. Branch Transformation
  3. Process Digitization
  4. Digital Market and Social Media
  5. Innovation Culture
  6. StartUp /Fintech Experiment
  7. National e-Payment

“เมื่อต้องการมุ่งยกระดับประสบการณ์ ธนาคารจึงต้องปรับวิธีทำงานใหม่ ทั้งวิธีการหาข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูลที่เน้นเรื่อง Customer Centric  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจผู้บริโภคจริงๆ”

ทางด้าน แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ให้ข้อมูลว่า

“โดยพื้นฐาน  Social Media มักใช้ทำเรื่อง Social Engagement  ต้องมีการตรวจวัดในหลายแง่มุม โดยใช้เครื่องมือ  Social Listening  ที่ทำกันทั่วไป มักเป็นการจับตาความเคลื่อนไหวสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม  (Monitoring) ติดตามทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ  ทำให้รู้ว่า  เหตุผลที่ผู้บริโภคชอบและไม่ชอบนั้นๆ คืออะไร

สำหรับองค์กรทั่วไป  รูปธรรมชองประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ความรวดเร็วในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ

ในอดีต ธนาคารจะใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ค่อนข้างนาน อาจจะครึ่งปีหนึ่งปี เมื่อมี Social Media กระบวนการทดสอบ ทำการวิจัย ทำได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภคจริงๆหรือไม่”

ทั้งนี้ สามารถกล่าวได้ว่า ตัวอย่างหนึ่ง ของการผสมผสานข้อมูลทุกช่องทาง นำสู่การเปิดตัว Krungsri Mobile Application(KMA) โฉมใหม่เมื่อเร็วๆนี้  เป็นแพลตฟอร์มแบงก์กิ้งที่ใช้งานง่ายขึ้น เร็วขึ้น และครบทุกผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด เรื่องเงินเรื่องง่าย

ฐากรกล่าวว่า  KMA โฉมใหม่ เป็นผลจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียดทุกแง่มุม  ตอบโจทย์ความต้องการแท้จริง โดยแพลตฟอร์มรออกแบบให้ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว ครบถ้วนในทุกบริการ ให้ผู้ใช้งานได้มีอิสระในการปรับเข้า-เปลี่ยนออกเมนูฟังก์ชั่นการใช้งานตามที่ต้องการ

“เรามั่นใจว่า KMA จะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญ ในการรองรับการพัฒนา และนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้ากรุงศรีอย่างต่อเนื่อง”

 

Comments
จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา
บรรณาธิการ นิตยสาร B-Connect
Top