You are here
Home > Business Leisure > B-Social > กรมคุมประพฤติจับมือภาคี ดันมาตรการเข้มคดี “เมาแล้วขับ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมคุมประพฤติจับมือภาคี ดันมาตรการเข้มคดี “เมาแล้วขับ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจัดแถลงข่าว คุมประพฤติ จับมือภาคี ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจนครบาล และมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นเตือนจิตสานึกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตามเส้นทางสัญจรต่าง ๆ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ   เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติได้ให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นเตือนจิตสานึกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และยังได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล  จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ในช่วง 7 วันอันตราย ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นอาสาจราจรช่วยเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอำนวยการจราจร ด่านชุมชน จุดบริการประชาชน และจุดที่มีการจัดให้เล่นน้ำสงกรานต์ ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติงานที่สถานีตำรวจและด่านตรวจค้น  ในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัด ยังจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน โดยทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยตามความสมัครใจของผู้ถูกคุมความประพฤติ

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังเน้นมาตรการเข้มต่อเนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา สำหรับผู้กระทำผิดซ้ำในคดีขับรถขณะเมาสุรา/ ขับรถประมาท หรือความผิดอื่น ๆ ตามพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522 โดยจัดให้ดูแลเหยื่อและผู้ป่วยติดเตียงจากอุบัติเหตุทางถนน การพาเหยื่อไปทัศนศึกษา การเป็นอาสาจราจร การเรียนรู้จากโรงพยาบาลหรือห้องดับจิต การเข้าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดสุรา และการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดซ้ำ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมคุมประพฤติในฐานะที่มีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จึงออกมาตรการลงโทษทางวินัยอย่างเฉียบขาดกับบุคลากรที่กระทาผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา พร้อมผลักดันสร้างวินัยจราจรแก่บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับได้ยกย่องให้กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรภาครัฐแห่งแรกที่มีธรรมาภิบาลด้านการจราจร

Comments
Top